• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Actiejaar in vogelvlucht

Van prikactie tot mega-demo. Personeel in het primair onderwijs beklom afgelopen jaar de barricades voor een beter salaris en lagere werkdruk.


{Optie: Foto Peter van Dorst waarbij kinderen door een raam van basisschool naar binnen kijken, geplaatst in Onderwijsblad nr. 12, van 1 juli 2017}
1. 27.6.17
Prikactie
Veel schoolpleinen zijn verlaten tijdens de landelijke prikactie vlak voor de zomer van 2017. Basisscholen blijven ‘s ochtends het eerste uur gesloten. Naar schatting doet 95 procent van hen mee.

2. 30.8.17
Formatie
Tijdens de formatie zegt de VVD ‘een substantieel bedrag’ toe voor leraren in het basisonderwijs. De PvdA dreigt anders uit het demissionair kabinet te stappen.

{Opties: Fred van Diem nr. K6A8097 of nr. K6A8269}
3. 5.10.17
Landelijke staking I
Meer dan 60.000 leraren trotseren slechte weersverwachtingen en reizen per bus en trein naar het Zuiderpark in Den Haag.

4. 10.10.17
Regeerakkoord
Het kabinet belooft 270 miljoen voor betere lerarensalarissen in het basisonderwijs, onder voorwaarde dat de bovenwettelijke uitkeringen worden afgebouwd. Het kabinet trekt 430 miljoen uit tegen werkdruk, maar substantiële bedragen komen pas vrij na jaren.

5. 07.11.17
Ultimatum
Het PO-front stelt een ultimatum aan Onderwijsminister Arie Slob: kom alsnog met de geëiste 1,4 miljard dat is 900 miljoen voor de salarissen en 500 miljoen tegen de werkdruk anders volgt een nieuwe, landelijke staking.

6. 29.11.17
Meet-up
Minister Slob komt tijdens een live gestreamde meet-up sceptische leraren onder ogen en beantwoordt vragen. Moedig, maar Slob laat weten dat hij de geëiste 1,4 miljoen niet heeft en dat hij het ultimatum naast zich zal neerleggen.

{Optie: Angeliek de Jonge CR7080}
7. 12.12.17
Landelijke staking II
Het gros van de basisscholen is gesloten. Overal in het land zijn protestbijeenkomsten en ludieke acties: van yoga-sessies tot hardlopen.

8. 9.2.18
Werkdrukakkoord
Het kabinet en het PO-front sluiten een akkoord: een deel van het geld voor het verlagen van de werkdruk komt eerder beschikbaar. Voor betere salarissen moet het kabinet nog altijd honderden miljoenen bijleggen, vindt het PO-front.

{Optie: Fred van Diem: B6A3530, K6A6144 (staand), B6A3867}
9. 14.2.18
Regiostaking I
Friesland, Groningen en Drenthe gaan plat. Het gros van de scholen is dicht en duizenden leraren komen naar de actiebijeenkomst in de Groninger Suikerfabriek.

{Opties: Fred van Diem: B6A8094 (staand), B6A8156, B6A8220}
10. 14.3.18
Regiostaking II
15.000 leraren en andere personeelsleden uit het primair onderwijs in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland lopen een protestmars in Amsterdam. Een paar uur later praat de Tweede Kamer weer over het lerarentekort. Minister Slob houdt voet bij stuk: er komen geen nieuwe investeringen bij.

{Opties: Fred van Diem K6A8417, K6A8454}
11. 13.4.18
Regiostaking III
Het overgrote deel van de basisscholen in Brabant en Limburg blijft dicht tijdens de derde regionale staking. Zeker 3500 stakers komen in Eindhoven en Sittard bij elkaar.

{Opties: Fred van Diem: image1, B6A0061, B6A0197, B6A9968}
12. 30.5.18
Regiostaking IV
In Deventer is de locatie van de vierde estafettestaking in Overijssel en Gelderland. Duizenden leraren, ondersteuners en schoolleiders laten er geen twijfel over bestaan: we moeten dóórgaan.

13. 6.6.18
Cao-akkoord
Werkgevers en vakbonden hebben een cao-akkoord bereikt waarin de 270 miljoen van het kabinet wordt ingezet. Omdat de loonkloof met het voortgezet onderwijs nog niet is gedicht worden ook nieuwe acties aangekondigd.

14. 12.9.28
Regiostaking V
Zuid-Holland en Zeeland gaan staken, een kleine week voor Prinsjesdag.
‘Er bestaat geen blauwdruk voor staken’

Het was even zoeken voor het PO-front na de succesvolle landelijke acties in 2017. “Maar we wisten: met een nieuw kabinet moet je er niet meteen met een gestrekt been in. Dan houden de coalitiepartners elkaar stevig vast”, vertelt Eugenie Stolk van de AOb. Dus kwamen er in 2018 estafetteacties, een werkdrukakkoord en een cao. Laatstgenoemde was er niet gekomen wanneer het PO-front was gescheurd, legt Stolk uit: “Het ministerie gokte erop dat het werkdrukakkoord de angel uit de acties zou halen. Of dat het PO-front, waar ook de werkgevers in zitten, op enig moment uit elkaar zou vallen.” Ze is trots dat die twee dingen niet zijn gebeurd. “Door een front te vormen kan het kabinet ons niet tegen elkaar uit spelen.” Bovendien staat in de nieuwe cao dat het werk in het primair onderwijs gelijkwaardig is aan het werk in het voortgezet onderwijs. “Daardoor is er nog minder grond om de loonkloof met het voortgezet onderwijs in stand te houden.” Stolk heeft wat dat betreft genoeg van Slobs excuses. “Hij zegt telkens: Ik heb geen geld. En: Ik kan niet over m’n graf regeren. Maar ik denk: Regeren is vooruitzien. De minister is een aimabele, respectabele man, maar hij heeft geen visie en geen goede oplossing voor het lerarentekort. Want hij weet ook: aan een goede visie kleeft een bedrag.” Na de zomer wil de AOb dan ook stevigere acties. “De vraag is wel telkens: wat is de meest effectieve manier? Daar zijn we ook nu weer druk naar op zoek. Er bestaat geen blauwdruk voor staken.”


‘Scholen sluiten raakt mijn onderwijsmerg’

“Ik ben niet bij de manifestaties geweest, maar steunde de acties wel voluit”, vertelt Edith van Montfort, bestuurder bij Saam, een organisatie van 29 basisscholen in de regio Oss. “Ik vind het fantastisch dat leraren het podium hebben gepakt en sta achter de onderliggende doelen: beter salaris en minder werkdruk. We hadden intern afgesproken dat een school dicht zou gaan als meer dan de helft van het team staakte, en alle scholen zijn dichtgegaan.” Bij de estafettestaking werden stakende personeelsleden toegejuicht om naar een manifestatie te gaan. “Laat je zien op een plek waar het ertoe doet.” Bij alle stakingen zijn de salarissen doorbetaald. Aanvankelijk was er met andere besturen in de regio afgestemd dat bij de tweede stakingsdag, in december, niet te doen. Uiteindelijk bleken de besturen daar toch van terug te komen en sloot Van Montfort zich daarbij aan. “De discussie binnen onze organisatie werd soms best fel gevoerd. Sommigen zeiden: We voelen ons alleen gesteund als we doorbetaald krijgen. Daar had ik moeite mee, want staken is een persoonlijke, principiële keuze.” Of ze na de zomer de volgende stakingen blijft steunen, vindt Van Montfort een lastig dilemma. “Eigenlijk is het vreemd dat je trots een cao-akkoord presenteert en gelijk doorgaat met actievoeren. Maar er is ook een principieel punt: als je eisen niet zijn ingewilligd, ga je door. Misschien moeten we kijken naar andere actievormen dan de boel platgooien. Scholen sluiten raakt mijn onderwijsmerg: op den duur worden met name minder kansrijke kinderen daar de dupe van. Het zou goed zijn als we het met z’n allen over dat dilemma kunnen hebben.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.