• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Achterstandsschool haalt beste leraren moeilijk binnen

Achterstandsscholen trekken goede, ervaren leerkrachten lastig aan. Terwijl zulke docenten cruciaal zijn om leerachterstanden in het primair onderwijs te voorkomen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de notitie ‘Effectieve interventies leerachterstanden in het onderwijs’. Volgens het CPB bestaan er kwalitatief grote verschillen tussen docenten. Waar een goede leraar behorend tot de beste 25 procent voor de klas een leerling op havo-niveau brengt, behaalt diezelfde leerling met een minder goede leraar behorend tot de minste 25 procent het niveau vmbo-tl.
Kwaliteitsverschillen tussen leerkrachten zijn volgens het CPB het best te verklaren uit hun ervaring: onderzoek wijst uit dat leraren in de eerste drie jaar van hun carrière elk opeenvolgend schooljaar aanzienlijk beter presteren. Intensieve coaching van beginnende docenten versnelt dit proces.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.