• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Loonsverhoging van 4,5 procent

Leraren en ondersteuners in het voortgezet onderwijs krijgen, in twee stappen, een loonsverhoging van 4,5 procent. Ook staan leraren vanaf het schooljaar 2019-2020 één lesuur per week minder voor de klas.

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent. Dat is het onderhandelaarsresultaat dat de bonden en de VO-raad hebben bereikt.
De maximale lestaak van leerkrachten in het voortgezet onderwijs wordt van 750 klokuren per jaar in 2019 teruggebracht naar 720 klokuren. In de praktijk betekent dit dat leraren één lesuur per week minder voor de klas staan. De ruimte daarvoor wordt gevonden in de mogelijkheden die de Wet onderwijstijd de scholen biedt. “Om dat mogelijk te maken moet op de scholen het gesprek over de inrichting van het onderwijs worden gevoerd”, zegt AOb-onderhandelaar Henrik de Moel.
De tijd die vrijkomt door de vermindering van de lesuren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd en als tijd voor verbreding en verdieping. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 uur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt.
De reductie van één lesuur per week is volgens De Moel nadrukkelijk een eerste stap. “Samen met de VO-raad gaan wij nu lobbyen bij de politiek om extra geld voor een verdere verlaging van het aantal uren los te krijgen. Uiteindelijk willen wij als vakbond een lestaak van 20 uur per week.
In de cao is ook meer ruimte voor opleiding en ontwikkeling van ondersteuners opgenomen. Hun scholingsbudget wordt gelijkgetrokken met dat van docenten: 600 euro per jaar. “Cursussen voor ondersteuners zijn niet goedkoper dan die van leraren, dus dit onderscheid was onzin. Goed dat we dat nu gelijk kunnen trekken”, aldus De Moel.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.