• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Forse salarisverhoging, acties blijven nodig

Leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs krijgen een behoorlijke salarisverhoging. Toch blijven acties nodig. De komende staking is op 12 september, net voor Prinsjesdag.

AOb-bestuurder primair onderwijs Eugenie Stolk is tevreden over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. “Het is een eerste stap op weg naar een eerlijk salaris.”
In de cao is een algemene loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken voor iedereen die in het basis- en speciaal onderwijs werkt. Deze gaat in op 1 september 2018. Daarnaast volgt in oktober eenmalig een nabetaling van 750 euro bruto.
In de nieuwe cao worden de salarisschalen LA, LB en LC vervangen door L10, L11 en L12. De salarissen in de nieuwe schaal L10 zijn op het zelfde niveau of iets hoger dan die van de huidige schaal LB. Met de nieuwe salarisschalen gaan leraren er fors op vooruit. In de nieuwe salarisschalen voor leraren zijn ook enkele tot nu toe losse toeslagen opgenomen, zoals de uitlooptoeslag en de bindingstoeslag. Dit laatste is een eenmalig bedrag dat in augustus werd uitbetaald, aan leerkrachten die in de top van hun schaal zaten. Deze toeslagen zijn niet geschrapt, maar worden nu meegenomen in de maandsalarissen. Ze tellen daardoor ook mee voor het pensioen en voor salarisverhogingen. Voortaan worden alleen de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering en de uitkering op de Dag van de leraar nog afzonderlijk uitbetaald.
De nieuwe cao heeft een korte looptijd: tot 1 maart 2019. Dit komt omdat het onderwijs komende Prinsjesdag nog geld van het kabinet eist. “Deze cao is een mooi tussenresultaat, maar we zijn er nog niet”, zegt Stolk. “Want de loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Als we het vak van leraar basisonderwijs aantrekkelijk willen houden en grote lerarentekorten willen voorkomen, moeten we leraren in het basis- en voortgezet onderwijs hetzelfde gaan betalen. Er is nog 600 miljoen euro van het kabinet nodig om dat voor elkaar te krijgen.” Vandaar dat de volgende estafettestaking gewoon doorgaat: op 12 september in de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

{kader 1}
Nieuwe salarissystematiek leraren
- Alle leraren uit LA gaan naar de nieuwe salarisschaal L10. Deze schaal betekent het salarisniveau van de oude LB-schaal. Maximum LA was € 3482, maximum L10 wordt € 3875.
- Alle leraren LB gaan naar nieuwe schaal L11, salarisniveau iets lager dan LC. Maximum LB was € 3826, maximum L11 wordt € 4228.
- Alle leraren LC gaan naar nieuwe schaal L12, salarisniveau iets lager dan LD. Maximum LC was € 4464, maximum L12 wordt € 4851.

Lees ook ‘Actiejaar in vogelvlucht’ op pagina 12 en verder

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.