• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

‘Geld voor personeel moet naar personeel’

Geld dat scholen krijgen voor de inzet van leraren en ondersteuners moet ook daadwerkelijk aan hen worden uitgegeven. Dat zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen als reactie op onderzoek van het Onderwijsblad, waaruit blijkt dat nog te veel scholen minder geld uitgeven aan personeel dan ze daarvoor van het rijk ontvangen. De AOb pleit daarom opnieuw voor een schot tussen de personele en materiële uitgaven in de lumpsum.
Uit het onderzoek blijkt verder dat sommige scholen extra personeel betalen uit een hoge ouderbijdrage. Een enkele school vraagt bijvoorbeeld meer dan duizend euro om onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te kunnen geven. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt Verheggen. “De reguliere bekostiging schiet blijkbaar tekort. Daardoor grijpen scholen naar een hoge ouderbijdrage, maar dat versterkt de tweedeling in de samenleving.”

Lees ook ‘Hoeveel geld gaat er naar personeel?’ op pagina 43 en verder

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.