• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Academische juf kan niet groeien

Leerkrachten met een academische achtergrond zien nauwelijks loopbaanmogelijkheden in het primair onderwijs.

Onderzoeksbureau Berenschot hield in opdracht van het ministerie van Onderwijs een enquête waarop 284 academische leerkrachten reageerden. 85 procent van hen noemt belemmeringen. Vaak komt naar voren: een te laag salaris, gebrek aan doorgroeimogelijkheden, maar ook: te weinig kennis bij de werkgever over wat een academische leerkracht kan.
Leerkrachten met een wetenschappelijke studie op zak hebben meestal de academische pabo gedaan (77 procent). Bijna 70 procent staat voor de klas; dik 30 procent niet. Doorgaans omdat ze een vervolgstudie doen.
Ook de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht deden recent onderzoek naar academische leerkrachten. Zij keken naar hoe deze groep het doet voor de klas vergeleken met leerkrachten van de reguliere pabo. Conclusie: ze starten op hetzelfde niveau, maar academische leerkrachten worden sneller beter in hun werk. Ze maken overigens eenzelfde groei door als vwo’ers die de reguliere pabo hebben gevolgd. Al zijn dat maar hele kleine aantallen. Bijna alle vwo’ers kiezen voor academische pabo’s, die dit jaar hun tienjarig bestaan vieren.

Lees ook ‘Het gevecht om de vwo’er’ op pagina 60 en verder

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.