• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Commentaar

 

Tijd

Lerarenteams die werken aan onderwijsverbetering vrijwillig en volgens hun eigen agenda boeken resultaat. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook de Onderwijsinspectie ziet scholen zo graag aan de slag gaan.
De in Japan bedachte verbetermethode Lesson Study is een voorbeeld van deze aanpak. Docenten op het Leidsche Rijn College zijn er heel enthousiast over, zo vertellen zij dit Onderwijsblad in het artikel ‘Leerling in de spotlight’ op pagina ..
Volgens Lesson Study ontwerpen leraren samen een les. Elk van hen geeft die les, terwijl de rest van het team toekijkt en leerkrachten bespreken na afloop wat beter kan. Opvallend is daarbij dat collega’s bij hun lesbezoek niet letten op de docent. Ze bestuderen wel heel precies hoe leerlingen op een les reageren. Na afloop bespreken ze met de docent die les heeft gegeven de reacties van leerlingen, niet direct zijn eigen lesaanpak.
Leraren die samenwerken maken elkaar beter. Naast het bepalen van de eigen doelen is het daarbij belangrijk dat teams de tijd krijgen om samen aan de slag te gaan met de verbetering van hun lessen. Voor de gezamenlijke wiskundeles op het Leidsche Rijn College kwam de vakgroep vier keer anderhalf uur bij elkaar. Voor één les. Zo hoeft het niet elke keer. Vast staat wel dat een te grote werklast de professionele leergemeenschap belemmert die de Onderwijsinspectie op scholen graag ziet ontstaan.
In Japan, niet alleen in het onderwijs een bakermat van de verbetercultuur, krijgen leerkrachten meer tijd om lessen minutieus te plannen, steeds opnieuw te evalueren en telkens iets te verbeteren. De jongste internationaal vergelijkbare cijfers van de Organisatie voor Economische Organisatie en Ontwikkeling laten zien dat Japanse leraren in de onderbouw en bovenbouw van het middelbaar onderwijs een kleine 20 tot 30 procent minder uren te maken, inclusief voorbereidingstijd van hun lessen. Ook in het basisonderwijs, waar de Lesson Study is uitgevonden, ligt deze werkbelasting grofweg een kwart lager. Dat is een grote ongelijkheid. Het is genoeg om het verschil te verklaren tussen mooie theoretische plannen en resultaat in de praktijk.

Michiel van Nieuwstadt, eindredacteur

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.