• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur L. Verheggen 
  • Column

 

Door met actievoeren

Net als heel veel stakers nam ik 5 oktober de bus naar het Haagse Zuiderpark. En net als heel veel stakers duurde het ontzettend lang voordat ik op de actielocatie was, waar zich meer dan 60 duizend leraren en ondersteuners hadden verzameld om als PO-front te laten weten dat het aanstaande kabinet niet 270 miljoen euro voor lerarensalarissen moest reserveren, maar 900 miljoen.
De 500 miljoen die we claimden voor bestrijding van de werkdruk zong al rond als toezegging. ‘Toevallig’ lekten bronnen rond de formatie uit dat er een flinke plus zou komen voor zaken als meer handen in de school en kleinere groepen.
Op de opkomst had het geen invloed meer. Naast de grote manifestatie in Den Haag waren er ook elders in het land acties. Bijvoorbeeld in Groningen. Een voorzichtige schatting bracht ons op een opkomst van 70 duizend mensen. Daarmee is de actie voor de in totaal 1,4 miljard euro voor het herstel van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs de grootste eendaagse staking in de geschiedenis van het onderwijs.
Toch bleek vijf dagen later dat onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een akkoord hadden gesloten waarmee het primair onderwijs slechts een beetje is geholpen. De 270 miljoen euro aan extra salarisruimte wil Rutte-III bovendien alleen onder voorwaarden vrijspelen die voor de AOb onaanvaardbaar zijn.
En de 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding is in werkelijkheid 10 miljoen in 2018. Het budget loopt op tot 430 miljoen in 2021. Dat is weliswaar een fors bedrag, maar het kabinet neemt er zoveel tijd voor dat ik me afvraag of ze het basisonderwijs wel serieus nemen.
Daarom gaan we door met actievoeren tot het kabinet ons de middelen geeft die nodig zijn om onze leden in het primair onderwijs te laten functioneren op een gezonde arbeidsmarkt. Toon en werkwijze zullen misschien veranderen, het doel blijft hetzelfde.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.