• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Second opinion bij de bedrijfsarts

Als docent Freek Mulder de bedrijfsarts bezoekt, krijgt hij geen erkenning voor zijn klachten. Op advies van de juridische dienst vraagt hij een second opinion aan.

Tekst Hadewey van der Kamp

Freek Mulder is docent op een vmbo en heeft al maanden last van slapeloosheid, hoofdpijn, lusteloosheid en prikkelbaarheid. Hij wijt dit aan het vele werk aan het eind van het schooljaar. Maar na de zomervakantie duren zijn klachten nog steeds voort. Als hij na een meningsverschil met een collega volledig uit zijn slof schiet, wordt het hem allemaal te veel en meldt hij zich ziek.
Zijn leidinggevende maakt zich ook zorgen en regelt een afspraak bij de bedrijfsarts. Die oordeelt dat hij niet ziek is en adviseert Mulder en leidinggevende in gesprek te gaan over de ervaren werkdruk. Mulder neemt contact op met de AOb. Hij voelt zich niet in staat zijn werkzaamheden weer op te pakken.
De juridisch medewerker wijst hem op het recht van een second opinion bij een andere bedrijfsarts, dat sinds 1 juli 2017 wettelijk mogelijk is. Het doel is een andere arts een oordeel te kunnen vragen over je gezondheidssituatie. Het verzoek om een second opinion moet in principe altijd gehonoreerd worden, tenzij bijvoorbeeld te vaak onnodig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.
Om de onafhankelijkheid van het tweede advies te vergroten, voert een bedrijfsarts van een andere arbodienst de second opinion uit. In de overeenkomst van de werkgever met de arbodienstverlener staat welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren. Daaruit mag de werknemer kiezen. De kosten van de second opinion zijn voor de werkgever. In overeenstemming met de werkgever kan ook gekozen worden voor een andere bedrijfsarts.
Als de werknemer daarvoor toestemming geeft, draagt de bedrijfsarts van het eerste advies alle relevante informatie over aan de tweede bedrijfsarts. Het advies van de tweede bedrijfsarts is een op zichzelf staand advies. Het is dus geen reactie op het advies van de eerste bedrijfsarts.
De tweede bedrijfsarts bespreekt zijn advies met de werknemer, die vervolgens zelf mag beslissen of het advies aan de eerste bedrijfsarts wordt toegestuurd. Als hij dit niet doet, blijft het eerste advies staan. Doet hij dit wel, dan bepaalt de eerste bedrijfsarts vervolgens of zijn eigen advies aangepast moet worden. Eventuele verdere begeleiding van de werknemer doet in principe de eerste bedrijfsarts. Ook kan een andere arts de begeleiding verder overnemen wanneer de werknemer vindt dat onvoldoende rekening wordt gehouden met het advies van de tweede bedrijfsarts.
In het geval van Mulder oordeelt de tweede bedrijfsarts dat hij voorlopig niet aan het werk kan en adviseert hij hem psychologische hulp te zoeken. De eerste bedrijfsarts heeft zijn aanvankelijke oordeel aan dit advies aangepast.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.