• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Bestuurders beter betaald dan de minister

Een kleine dertig bestuurders van roc’s en hogescholen verdienden vorig jaar meer dan een minister. Ook bij kleinere en middelgrote instellingen verdienen bestuurders boven hun stand.

Tekst Arno Kersten Beeld Typetank

Het worden er weliswaar minder, maar ze bestaan nog steeds: schoolbestuurders die meer verdienen dan een minister. In 2016 telden het mbo en hbo nog altijd 28 bestuurders met een bezoldiging boven de 179 duizend euro. Dat bedrag (inclusief onkosten en pensioenpremie) is de wettelijke bovengrens. Al deze topsalarissen worden gedoogd. Omdat de contracten voordat de wet bestond zijn vastgelegd, vallen ze onder een overgangsregeling.
De lijst wordt aangevoerd door voorzitter Edo de Jaeger van het Roc van Amsterdam: 226 duizend euro. De meeste topverdieners staan aan het roer van grote onderwijsinstellingen, maar niet allemaal. In het gezelschap bevindt zich ook voorzitter Jules van de Vijver van de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten met een kleine 186 duizend euro. Op de lijst staat één interim-bestuurder. Die verdiende bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden in negen maanden tijd een slordige 188 duizend euro.

{grafiek staafjes}
Aantal bestuurders boven ministersbeloning in 2016
€ 179.000 (minister) - € 190.000: 5 mbo 9 hbo
€ 190.000 - € 200.000: 2 mbo 8 hbo
> € 200.000: 2 mbo 2 hbo
Bron: Jaarverslagen instellingen

Topbeloningen
Sinds 2013 heeft de overheid met de Wet normering topinkomens (wnt) de beloning van schoolbestuurders in drie stappen aan banden gelegd. Het eerste wnt-maximum voor het mbo en hbo werd in 2013 vastgesteld op 198 duizend euro. In 2015 zakte die bovengrens met twintig mille, naar de huidige norm van het ministersloon (de wnt2).
Nieuwe bestuurders moeten zich gelijk aan de norm houden. Voor de ‘oude garde’ gelden andere regels. Morrelen aan bestaande salarisafspraken kan niet zomaar. Daarom besloot het kabinet destijds dat topfunctionarissen eerst vier jaar lang hun beloning mogen houden. Daarna moeten ze stapsgewijs salaris inleveren.
Tegelijkertijd vond voormalig PvdA-Onderwijsminister Jet Bussemaker dat toch wel erg lang duren. Zij deed in 2013 een moreel appel op bestuurders om versneld aan de norm te voldoen en dus vrijwillig salaris in te leveren. Want het gaat om publiek geld, bedoeld voor onderwijs. De meeste grootverdieners hebben daaraan gehoor gegeven, zo meldde ze de Tweede Kamer later trots, en de norm in acht genomen.
Dat wil zeggen: die eerste, hogere norm uit 2013. Uit een inventarisatie van het Onderwijsblad blijkt dat de meeste van deze topbestuurders sinds 2013 weinig of niets hebben ingeleverd. Sommigen hebben stapjes gezet, maar torenen nog steeds uit boven het ministersloon. De voorzitter van het Roc van Amsterdam legde het moreel appel van de minister trouwens gewoon naast zich neer.
Enkele bestuurders geven het goede voorbeeld. Voorzitter John van der Vegt van het Roc van Twente verlaagde zijn beloning vorig jaar met 8 duizend euro om direct aan de wnt2-norm te voldoen. Topman Peter Thuis van het Roermondse Gilde Opleidingen leverde 15 duizend euro in.

{klein lijstje}
Best betaalde mbo-bestuurders 2016
Edo de Jaeger, Roc van Amsterdam-Flevoland € 225.769
Ronald Wilcke, Roc van Amsterdam-Flevoland € 206.886
Arjan Kastelein, Roc West-Brabant € 196.728

Opdrijvend effect
Vorig jaar heeft de overheid de derde en laatste stap gezet in de beteugeling van bestuursbeloningen. Op 1 januari 2016 is een complete salarisladder opgetuigd en ingevoerd voor alle onderwijsinstellingen, van de kleinste basisschool tot de grootste universiteit. Omdat alleen een maximum aan de bovenkant een opdrijvend effect sorteerde en zelfregulatie niet bleek te werken. Afhankelijk van de grootte en complexiteit wordt elke onderwijsinstelling ingedeeld in een salariscategorie. Bestuurders van de kleinste instellingen mogen maximaal 106 duizend euro verdienen. Die ladder loopt op tot 179 duizend euro aan de top.
Ook bestuurders van kleinere en middelgrote scholen verdienen boven hun stand. En niet enkele, maar zeker de helft, aldus een eerste analyse op basis van de beschikbare jaarstukken. HKU-voorzitter Van de Vijver is er één van, voor deze Utrechtse kunstenhogeschool ligt het maximum namelijk op 152 duizend euro. Hij verdiende vorig jaar ruim 33 duizend euro boven de norm.
Nieuwe bestuurders moeten zich gelijk aan de salarisladder houden. Maar voor veruit de meeste bestuurders geldt nu weer een overgangsregeling. Pas in 2023 krijgen alle bestuurders het salaris dat ze verdienen.

{tabel}
Bestuurders van kleinere en middelgrote instellingen die boven hun stand verdienen
bestuursvoorzitter van: beloning 2016: boven de norm 2016:
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 185.508 33.508
Hotelschool Den Haag 159.886 31.886
Roc Kop van Noord Holland 178.904 26.904
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda 177.984 25.984
Scheepvaart- en Transport College, Rotterdam 177.603 25.603


Zie aob.nl voor een overzicht van bestuursbeloningen

{Mocht er plek over zijn, kunnen onderstaande getallen geïllustreerd worden (grote uitgelichte cijfers)}

€ 179.000
Ministersbeloning in 2016

28
Aantal bestuurders in mbo en hbo die in 2016 boven een ministersbeloning uitkomen

€ 225.769
Beloning van de best betaalde bestuurder in het beroepsonderwijs in 2016

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.