• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

Hoe gaat het verder na de grote demonstratie? 

‘Wel geld voor ministers, niet voor leraren’

Het was de grootste eendaagse staking ooit in het Nederlandse basisonderwijs. Toch pakt de politiek het signaal niet op, want het regeerakkoord is teleurstellend. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: “Het kabinet heeft wel het een en ander uit te leggen.”

Wat was jouw mooiste moment tijdens die staking?
“Het klinkt gek, maar dat was in de file. We stonden ‘s ochtends op de ring bij Den Haag, in een flauwe bocht, en voor zover ik kon kijken voor ons en achter ons zag ik bussen. Toen besefte ik: dit wordt groots.”

En dat werd het. Toch waren in de pers vooral de twee mensen van PO in Actie in beeld, en niet de andere partijen: de vakbonden en de PO-Raad.
“Daar heb ik geen problemen mee: de facebook-petitie van PO in Actie is ook de start van dit alles geweest. De samenwerking tussen de bonden, de PO-raad en PO in Actie heeft een grote meerwaarde. Terwijl de mensen van PO in Actie voor de klas stonden, konden onze vakbondsconsulenten en het AOb-personeel zich het vuur uit de sloffen lopen om alles te organiseren. En uiteindelijk zijn het ook de vakbonden en de PO-raad geweest die de actie hebben betaald.”

En dan ligt er nu een regeerakkoord, met extra geld voor verlaging van de werkdruk en voor verhoging van de salarissen. Tevreden?
“Absoluut niet. De dag voor de staking lekte uit dat er 500 miljoen beschikbaar zou komen voor verlaging van de werkdruk. Het is goed dat leerkrachten zich daar niet door in de luren hebben laten leggen, want in het regeerakkoord staat nu 450 miljoen. En dat is inclusief een toeslag voor kleine scholen. Zonder die toeslag is er 430 miljoen, en die komt pas in 2021 volledig beschikbaar. Dit jaar is er bijvoorbeeld maar 10 miljoen.”

Maar de salarissen kunnen omhoog toch?
“Waarvan dan? Voor verhoging van de salarissen staat 270 miljoen in het regeerakkoord. Maar dat geld moeten we als werkgevers en werknemers gedeeltelijk zelf vrijmaken: door het bovenwettelijk deel van de ww, het wachtgeld, te schrappen. Maar dat is ons geld. Dat is geen extra geld dat wij van de minister krijgen. Die gaat ook helemaal niet over het wachtgeld.”

Teleurgesteld dus?
“Dat is zacht uitgedrukt. Want de problemen zijn groot genoeg: als we niets doen aan de werkdruk en als we de salarissen niet verbeteren, wordt het lerarentekort alleen maar erger. Trouwens: toen we het regeerakkoord digitaal binnenkregen heb ik meteen het woord ‘lerarentekort’ ingevoerd in de zoekfunctie. Het komt letterlijk nul keer voor in het hele akkoord van in totaal 70 pagina’s. De politiek heeft echt onder een steen geleefd de afgelopen maanden.”

Er is geen oog voor de werkdruk?
“Er is zeker oog voor de werkdruk, die van ministers. Want er zijn vier extra ministersposten gecreëerd, omdat de bewindslieden het zo druk hebben. Daar is dus wel direct extra geld voor, maar leerkrachten moeten wachten tot 2021.”

Wat nu? Nieuwe acties?
“We willen eerst polsen wat onze leden vinden van het regeerakkoord.”

PO in Actie weet het al: die willen twee dagen staken in november.
“Ik sluit acties zeker niet uit. Maar we wachten eerst de mening van onze leden af, en dan bespreken we de zaak ook met CNV Onderwijs, de PO-raad en PO in Actie. En dan kijken we gezamenlijk wat onze strategie moet zijn ten opzichte van het kabinet. En dat kabinet heeft, lijkt me, wel het een en ander uit te leggen. Maar goed, daar hebben ze nu dus twee ministers voor.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.