• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur K. Hagen 
  • In beeld

 

Monstertjes voor goed gedrag

Met het gratis programma Classdojo heeft elke leerling een eigen avatar, een virtueel monstertje op het digibord. De leerkracht geeft kinderen feedback doordat hun avatar punten verdient. De hele klas kan dat zien.
Inger van de Water, juf in groep 7/8 van basisschool de Bloeiende Betuwe in Rhenoy gebruikt de app al een jaar of drie. “Aan het begin van het jaar bepaal ik samen met de leerlingen welk gedrag we willen belonen. Daar moet je goed over nadenken, want je kunt het positief motiveren ook overdrijven. Een paar jaar geleden konden kinderen met wel tien, twintig dingen punten scoren, nu heb ik dat beperkt tot maximaal vijf.”
Bij juf Inger verdienen kinderen punten voor hun avatar als ze hun agenda goed bijhouden of hun kastjes goed hebben opgeruimd. “De monstertjes zijn een leuke stimulans voor een positief klimaat in de klas, maar je moet het niet altijd gebruiken”, zegt ze. “Na een tijdje wil je dat kinderen positief gedrag laten zien, ook zonder dat ze daarvoor punten krijgen.”
Classdojo is gratis en juf Inger heeft nog niet gemerkt dat de makers proberen over te stappen op een betaald model. Het Amerikaanse bedrijf verzamelt wel gegevens over klassen op basis van het gebruik van de app.

classdojo.com

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.