• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur J. Poortvliet 
  • Den Haag

 

Lumpsum op de schop

De nieuwe regering gaat zich buigen over wijzigingen aan het bekostigingssysteem voor het primair en voortgezet onderwijs: de lumpsum.

In oktober kon iedereen die maar wilde zijn mening kwijt over de lumpsumfinanciering. Tweede Kamerleden met onderwijs in hun portefeuille hadden een open vragenlijst uitgezet. Het aantal reacties stond halverwege de maand op 48.
De Tweede Kamer wil beter kunnen controleren wat er met het geld gebeurt. Onderwijsinstellingen krijgen jaarlijks een vergoeding voor zowel de personele als materiële kosten. Dat budget heet ‘lumpsum’, wat zoveel betekent als ‘zak geld’. Instellingen bepalen zelf hoe ze dit bedrag besteden, maar de overheid wil nog wel kunnen aansturen en moet zich bovendien verantwoorden. Dat laatste levert problemen op.
Inmiddels is er geld van de rijksoverheid uitgegeven aan leraren (die er niet kwamen), aan conciërges (waar er niet meer van kwamen) en is ook geld bestemd voor passend onderwijs op de plank blijven liggen.
In de peiling van oktober legden Kamerleden vijf alternatieven voor:
1. Schotten of oormerken. Bijvoorbeeld een onderverdeling tussen gebouwen en salariskosten binnen de lumpsum.
2. Vaker gebruikmaken van doelsubsidies. Dat zijn subsidies om een specifiek doel te bereiken waarover scholen zich dan moeten verantwoorden.
3. Geen verandering in bekostigingswijze, maar wel meer informatie opvragen bij scholen en deze openbaar maken.
4. Scholen vaker specifieke informatie laten geven en daarbij de administratieve lasten minder maken voor kleine scholen.
5. Vaker de bekostiging resultaatafhankelijk maken. Geld wordt dan alleen uitgekeerd als aantoonbaar het doel is gehaald.
De AOb stelt de lumpsumfinanciering al jaren ter discussie en is voorstander van schotten tussen personeel en materieel. “De toegenomen energiekosten worden nu verhaald op het personeelsbudget. Dat kan natuurlijk niet”, stelt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Schotten dwingen de overheid ook tot een actuelere berekening, aldus de AOb. “De middelen die OCW voor materieel uittrekt waren al nauwelijks toereikend toen klaslokalen nog werden uitgerust met een krijtbord.”

Het complete AOb-lumpsum plan is te downloaden op aob.nl -> zoek op ‘lumpsum 2.0’

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.