• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Aandeel vrouwen in het basisonderwijs stijgt

Het aandeel vrouwen in het basisonderwijs stijgt nog verder. Vorig jaar was 84 procent van het personeel vrouw. Drie jaar eerder was dat nog 82 procent. Ook het aantal deeltijdbanen loopt verder op: ruim de helft van het basisschoolpersoneel werkt vier dagen of minder. Vooral vrouwen tussen de 35 en 55 jaar werken in deeltijd.
Onderwijsatlas primair onderwijs 2017, Arbeidsmarktplatform po

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.