• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Onderwijsraad bezorgd over register

De Onderwijsraad is bezorgd dat het lerarenregister een ‘technisch-bureaucratische exercitie’ gaat worden. Het adviesorgaan is voorstander van het register, maar de uitvoering moet anders. De huidige vormgeving van het lerarenregister sluit volgens de raad onvoldoende aan bij het doel: garanderen dat leraren bekwaam zijn en blijven. De raad pleit in het advies dan ook voor meer eenvoud. Het register staat nu echt te ver af van de praktijk in de scholen. “De nadruk ligt te veel op het afvinken van losse activiteiten”, zegt een voorlichter van de raad. Veel zorgen maakt de raad zich over de structuren van adviescommissies, het goedkeuren van het scholingsaanbod en andere besluitvorming rondom het register. ‘De aandacht verschuift naar administratieve handelingen in plaats van daadwerkelijk bekwaamheidsonderhoud.’

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.