• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Onderwijs dichtbij huis

Zeeuws-Vlaamse ouders willen dat hun kinderen zo dicht mogelijk bij huis alle onderwijskansen krijgen. Een breed onderwijsaanbod met alle schoolniveaus moet daarom behouden blijven in de hele regio. Voor het verplaatsen van een deel van het onderwijsaanbod naar Terneuzen is niet veel draagvlak.
Dat blijkt uit een enquête van de Taskforce voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Bijna tweeduizend ouders vulden de vragenlijst in.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.