• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur Y. van de Meent 
  • Redactioneel

 

Noodkreet NT2-docenten niet gehoord

Het inburgeringsbeleid gaat op de schop. Gemeenten krijgen weer meer te zeggen over de taalcursussen die nieuwkomers volgen en de taaleis gaat omhoog van A2 (eindniveau basisschool) naar B1 (mbo-niveau). Dat blijkt uit het regeerakkoord.

De manier waarop de inburgeringscursussen worden gegeven en de wijze waarop het taalniveau wordt getoetst, wordt herzien. ‘De publieke omroep kan hierbij een rol spelen’, aldus het regeerakkoord. Maar over de rechtspositie van docenten Nederlands als Tweede Taal (NT2) die de inburgering op een hoger plan moeten brengen, reppen de coalitiepartners met geen woord.
Dat de taaleis omhooggaat, vindt Marianne Bauman, van het Comité NT2, een goede zaak. “Nu blijven bijna alle nieuwkomers steken op A2-niveau en daar kan je eigenlijk niks mee. Als je een opleiding wilt volgen heb je minimaal B1-niveau nodig.”
Het verhogen van het niveau vraagt een forse kwaliteitsslag, want nu haalt maar één op de drie nieuwkomers het A2-examen in de drie jaar die ervoor staat. De marktwerking die in 2013 is ingevoerd heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks kwaliteitseisen worden gesteld aan de meer dan tweehonderd commerciële aanbieders op de inburgeringsmarkt. ‘Daar moet meer regie op komen’, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Het Comité NT2 wijst erop dat de marktwerking ook desastreuze gevolgen heeft voor werkzekerheid van de docenten inburgering. Zij werken op tijdelijke contracten, met een nulurencontract, als zzp’er of als payroller en zwerven noodgedwongen van het ene naar het andere taalbureau. Het gebrek aan continuïteit draagt bij aan de slechte resultaten in de inburgering, betoogt het comité van NT2-docenten. In september boden de docenten de Tweede Kamer een petitie aan waarin 699 ondertekenaars vragen om vaste contracten en een fatsoenlijke beloning.
Het enige lichtpuntje in het regeerakkoord is volgens Bauman dat de Wet werk en zekerheid wordt aangepast waardoor tijdelijke werknemers drie jaar in dienst kunnen blijven voor ze een vaste aanstelling moeten krijgen. (YvdM)

Zie ook ‘Het onzekere freelancebestaan van NT2-docenten’ op pagina 68

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.