• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

AOb-leden willen méér actie

De AOb moet vooral doorgaan met actievoeren. Wat Rutte-III in het regeerakkoord biedt, is onvoldoende. De AOb-leden die werken in het primair onderwijs zullen massaal deelnemen aan verdere acties.

Dat is de uitkomst van de peiling die de AOb onder 34 duizend leden in het primair onderwijs heeft uitgezet. Iets meer dan 10 duizend leraren en ander onderwijspersoneel vulden de enquête in. Van hen had 95 procent op 5 oktober gestaakt.
De boodschap is duidelijk. Het merendeel vindt dat het regeerakkoord onvoldoende biedt, 43 procent geeft dit aan. Een nog grotere groep 47 procent vindt de plannen in het regeerakkoord zelfs ‘volstrekt’ onvoldoende.
Een leraar schrijft dat het kabinet niks doet aan het tekort dat in de loop der jaren is opgebouwd. ‘Wel komen er irreële eisen bij, zoals een bezoek aan het Rijksmuseum. Waar denken ze de onderwijstijd en het geld vandaan te halen?’ Een ander schrijft: ‘Ze zeggen ons serieus te nemen, maar dat blijkt uit het nieuwe regeerakkoord totaal niet. We moeten volhouden!’
Bijna alle respondenten (96 procent) vinden dat de AOb door moet gaan met actievoeren. Veel AOb-leden (94 procent) geven aan dat ze ook zullen meedoen aan de actie. Dit percentage ligt lager als ze werken op een school waar de schoolleider of het bestuur de actie niet steunt. Vier vijfde zegt dan mee te willen doen.
De AOb vroeg ook welke actievorm de leraren het meest zien zitten, de ondervraagden konden meerdere opties aanvinken. Met 63 procent wordt een landelijke staking het meest genoemd. Iets meer dan 30 procent wil nog een keer een demonstratie in Den Haag. Een estafettestaking per provincie scoort lager met 23 procent.
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen zegt dat de uitkomst niet onverwacht is, maar dat er nu nog even geduld nodig is over hoe nu verder. Dit komt ook doordat andere onderwijsorganisaties, zoals CNV Onderwijs en de werkgeversorganisatie PO-raad, nog peilingen hebben uitstaan. “Die resultaten vormen de basis voor vervolgacties”, aldus Verheggen. Bovendien wil het PO-front, waar de AOb samen met andere bonden, AVS en PO in Actie in zit, eerst een afspraak met de nieuwe ministers van Onderwijs.

Lees meer over de staking, het regeerakkoord en het commentaar daarop vanaf pagina 50

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.