• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Redactioneel

 

Commissie wekt onvrede

Ouders zijn ontevreden over de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksinstituut Regioplan.
Zes van de tien ouders vinden dat scholen uitspraken van de commissie in het geheel niet opvolgen. Scholen zelf zijn in ruime meerderheid van mening dat dit wel gebeurt (85 procent).
Uitspraken van de commissie leiden niet tot een betere verstandhouding tussen ouders en scholen. Een web-enquête laat zien dat leerlingen die inzet waren van een geschil in overgrote meerderheid van de gevallen (92 procent) geen onderwijs meer volgen op de school waarmee zij in conflict waren. Het regionale samenwerkingsverband, waar scholen onderdeel van zijn, heeft vaak een belangrijke bemiddelende rol gespeeld bij de herplaatsing op een andere school. Regioplan vindt dat scholen het samenwerkingsverband in een vroeg stadium actief moeten betrekken bij de oplossing van geschillen tussen ouders en scholen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.