• blad nr 15
  • 1-11-2017
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Geen hobbyisme

Ik doe dit werk niet voor het geld, maar uit liefde voor kinderen. Omdat ik kennis wil overdragen. Omdat het mijn passie is, roeping bijna.
In de personeelsenquête van de school van geschiedenisleraar Jelte scoort de liefde voor het vak het hoogst. Zijn opiniestuk bewijst opnieuw dat het aan geestdrift in het onderwijs vaak niet ontbreekt. Dat onderwijsmensen met hun werk misschien te weinig verdienen, nemen velen op de koop toe. ‘Ik werk niet voor het geld, ik doe het vooral omdat ik het ontzettend leuk vind’, vertelt conciërge Marijke in dit nummer. In het vorige Onderwijsblad vertelde juf Daniëlle dat ze vreest dat haar vak door de te lage beloning onaantrekkelijk wordt. ‘Zeker voor mannen, die we ook voor de klas willen hebben.’ In dit nummer zijn het de mannen die hun vrouwelijke collega’s er fijntjes op wijzen dat het onderwijs inderdaad niet aanlokkelijk is, als vrouwen akkoord gaan met een te laag salaris. ‘Je creëert geen goede arbeidsvoorwaardelijke positie door je baan als hobby te presenteren’, zegt schrijver en hbo-docent Lucas. NT2-docent Mories ontdekte dat er in zijn zwaar onderbetaalde beroep best te onderhandelen valt over uurtarieven. ‘Maar veel collega’s, meestal vrouwen, onderhandelen niet. Ze nemen genoegen met veel te lage tarieven omdat ze een partner hebben die goed verdient.’ Ai. Volgens de laatste CBS-cijfers verdienen vrouwen bij de overheid nog altijd 5 procent minder dan mannen bij gelijk werk. Daar moeten vrouwen niet mee akkoord gaan. Daar is niemand bij gebaat. Ook tegenover prachtig werk mag een prachtig salaris staan. Dat net zo hoog is als dat van een man.


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.