• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Ledenportal MijnAOb maakt doorstart

Het ledenportal MijnAOb lijdt al bijna tien jaar een min of meer sluimerend bestaan. De afgelopen anderhalf jaar is hard gewerkt aan een doorstart van de site waar leden zelf hun gegevens actueel kunnen houden. “Dat is fijner voor iedereen”, zegt Eugenie Keizer.

Zal wel. Het lijkt me vooral handig voor de bond als de leden voortaan alles zelf moeten doen?
“Wat beter is voor de bond is doorgaans ook beter voor de leden. De bond is immers van de leden. Iedereen heeft er belang bij dat onze ledenadministratie up-to-date is. Zo kunnen we heel gericht groepen leden benaderen. Bovendien, als iedereen zelf zijn eigen gegevens actueel houdt, dan kan ik meer mensen inzetten voor zaken die er echt toe doen voor de leden. Bijvoorbeeld voor de belangenbehartiging.”

Wie is Eugenie Keizer?
“Sinds de oprichting in 2003 ben ik hoofd van het Informatie en Advies Centrum van de AOb. Destijds is dit centrum opgericht om het contact met de leden te stroomlijnen en te verbeteren. Dat is gelukt. Sinds anderhalf jaar heb ik nu ook MijnAOb onder mijn hoede. Met de bedoeling het ledenadministratie-proces op een hoger plan te brengen.”

Hoe ging dat actueel houden tot nog toe?
“Vroeger kregen leden één keer per jaar een brief met de gegevens en de vraag: klopt dit nog? Ook konden ze de papieren wikkel van het Onderwijsblad gratis terugsturen met gewijzigde gegevens. Het Onderwijsblad zat een paar jaar geleden echter ineens in een plasticje. Dat merkten wij een paar weken later. Op de ledenadministratie werd het ineens rustig. Er kwamen geen wijzigingen meer binnen. Nu komen wijzigingen vaak telefonisch en via de site binnen.”

Prima toch?
“Nou nee dus. Gegevens moeten worden overgetypt en daarmee vergroot je de kans op foutieve gegevens. Het is veel minder foutgevoelig en handiger als ieder lid zelf verantwoordelijk is voor het actueel houden van zijn gegevens. Baas over je eigen gegevens; hoe mooi kan het zijn. Gewoon na een verhuizing ook even je nieuwe adres via je mobieltje intikken. Piece of cake!”

Hoeveel leden doen dat al?
“Op dit moment circa een tiende van onze 83 duizend leden. We deden tot nog toe niet aan promotie, want onze systemen waren nog niet klaar om een grote toeloop te verwerken. Dat is nu wel het geval. Dus iedereen kan nu via de ‘knop’ bovenaan de site zelf een account aanmaken. Je lidmaatschapsnummer, een email-adres en een wachtwoord, meer heb je niet nodig.”

Heb je nog iets leuks bedacht om mensen te stimuleren?
“Jazeker. Iedereen kan nu al zijn jaaropgave van de AOb-contributie via MijnAOb downloaden. Besturen vragen daar steeds vroeger om. Ook voor mensen wier contract tot 1 augustus loopt is dat handig in verband met de eindafrekening met hun werkgever die tot 40 procent van je contributie vergoedt.”

Die opgave verstuurt de bond in september toch altijd via de postbode?
“Dat was vorig jaar de laatste keer. Want via MijnAOb gaat de verspreiding heel veel efficiënter, voor menigeen handiger en stukken goedkoper. Natuurlijk is niet iedereen blij met deze verandering, maar de wereld staat nu eenmaal niet stil. De enkeling die anno 2017 nog geen e-mailadres heeft, vragen wij er toch een te maken. Voor wie dit echt niet wil, blijft het mogelijk de jaaropgave per post te ontvangen. Daar moeten ze wel zelf om vragen. Graag via het vragenformulier op de AOb-website.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.