• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Kan ik mijn hogere salarisschaal kwijtraken?

Dankzij de functiemix heb ik een aantal jaar geleden een LC-benoeming gekregen, mailt een leerkracht in het speciaal onderwijs. De extra taken die ik erbij kreeg, worden mij teveel. Mag mijn werkgever me nu terugzetten naar schaal LB?

“De functiemix is juist bedoeld om de groepsleerkracht een beter betaalde functie te geven”, reageert Wim Gulitz van het Informatie- en Adviescentrum van de AOb. “In het geval van deze leerkracht is dat LC. Het was niet de bedoeling om naast lesgeven extra taken te krijgen. Het antwoord is dus nee. Ook als u weer alleen voor de groep staat, houdt u gewoon recht op LC-salaris.”
De functiemix is een afspraak uit het convenant LeerKracht om leraren meer carrièreperspectieven te bieden. Het doel van de functiemix is meer leraren sneller te laten doorstromen naar een hogere functie en salarisschaal. In het speciaal onderwijs is het de bedoeling dat 14 procent van de leerkrachten promotie maakt van schaal LB naar LC, zoals de leerkracht die de vraag stelde. Volgens de laatste cijfers van DUO bleef dit percentage in 2016 met 13,2 procent licht achter bij de doelstellingen uit 2014. Dat geldt ook voor het reguliere basisonderwijs: het aandeel leraren in schaal LB steeg van 25,5 procent in 2015 naar 26 procent in 2016. De doelstelling van 40 procent is opnieuw niet gehaald.

Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum van de AOb: www.aob.nl -> service voor leden -> vragenformulier

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.