• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Hogescholen stoppen met personeels-bv

De hogescholen Fontys en Zuyd Hogeschool bouwen hun personeels-bv’s voor tijdelijke medewerkers af. Zij krijgen hierdoor dezelfde arbeidsvoorwaarden als personeelsleden in vaste dienst.

Zuyd Hogeschool in Limburg en Fontys in Noord-Brabant hebben zogeheten personeels-bv’s, waardoor werknemers met tijdelijke contracten niet rechtstreeks bij de hogescholen in dienst zijn. Zuyd Hogeschool had op 1 januari 2017 ruim 300 medewerkers (182 fte) in dienst via twee personeels-bv’s en bij Fontys gaat het om zo’n honderd medewerkers in dienst bij Stichting Ooet. “Na een jarenlange strijd is het gelukt beide hogescholen zover te krijgen dat ze hun personeels-bv’s beëindigen”, zegt AOb-rayonbestuurder Jan Dijkstra.
De hogescholen kozen voor de bv’s zodat ze ex-werknemers na afloop van het dienstverband geen bovenwettelijke ww-uitkering hoeven te betalen. Deze extra uitkering geeft recht op een langduriger en hogere ww-uitkering en is afgesproken in de onderwijscao’s, waar de personeels-bv’s niet onder vallen. “Daardoor kreeg je twee soorten arbeidscontracten. Het kan niet zo zijn dat je een deel van je personeel slechter behandelt”, stelt Dijkstra. “Iedereen behoort dezelfde rechten te hebben.”
Daarom drongen de AOb en andere bonden aan op opheffing van de personeels-bv’s. De hogescholen nemen geen nieuwe mensen meer aan via hun personeels-bv. “Bij Zuyd Hogeschool betekent dit dat de personeels-bv leeg is als op 1 januari 2019 de laatste tijdelijke contracten aflopen. “We zijn blij dat de bv langzaam leegstroomt”, vertelt Dijkstra. Zuyd Hogeschool kondigde aan naast tijdelijke contracten meer gebruik te gaan maken van payroll-contracten (een soort uitzendconstructie). “De AOb is tegen payroll-constructies. Wij willen graag dat mensen rechtstreeks in dienst bij de hogeschool komen”, zegt Dijkstra.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.