• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

School moet medezeggenschapsraad hebben

Iedere onderwijsinstelling hoort een medezeggenschapsorgaan te hebben. Wat gebeurt er als jouw school geen medezeggenschapsraad heeft en je het niet eens bent met het taakbeleid?

Tekst: Joost Aarts

Het belang van medezeggenschap kan in en buiten het onderwijs niet snel worden overschat. Via medezeggenschapsraden (mr) en ondernemingsraden hebben werknemers inspraak op regelingen in school. Bovendien kunnen ze via het medezeggenschapsorgaan vragen aan de werkgever voor (laten) leggen die voor iedereen in de school (of andere instelling) van belang zijn.
De wet medezeggenschap op scholen regelt niet alleen dat gevraagd en ongevraagd advies gegeven kan worden. De wet regelt ook dat sommige besluiten niet kunnen worden genomen zonder dat de medezeggenschap (of een deel daarvan, zoals de personeelsgeleding) instemming geeft. Het gaat bij instemming niet om kleine zaken. Er valt bijvoorbeeld onder: het beëindigen of laten inkrimpen van een school, de formatie, de beoordeling van personeel, alle zaken waarvan de cao-partijen afspreken dat die ter instemming aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad moeten worden voorgelegd, en ook: het taakbeleid.
Het komt niet vaak voor, maar wat moet er gebeuren als een school geen wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad heeft? Een afwezige mr kan natuurlijk nergens over adviseren, laat staan instemmen. Ook niet met taakbeleid.
Dat was de kwestie die Arienne de juridische dienst voorlegde. Zij vond de wijze waarop haar voormalige werkgever haar werkweek had ingericht niet correct, omdat er geen medezeggenschapsraad was die daarmee kon instemmen. Met andere woorden: ze vond dat om die reden het taakbeleid niet klopte, waardoor ze meer uren moest werken dan waarvoor zij betaald kreeg. Haar werkgever meende daarentegen dat een medezeggenschapsraad niet nodig was omdat hij het volledige personeel raadpleegde en die vorm van directe democratie werkte volgens hem veel beter.
De rechter maakte korte metten met deze redenering. Het kan zijn dat een school die net begint niet direct een medezeggenschapsraad heeft, maar die situatie kan geen jaren duren, zoals hier het geval was. Het hielp de werkgever ook niet dat allerlei afspraken over de samenstelling van de medezeggenschapsraad op het interne netwerk werden geplaatst. De rechter meende dat er geheime verkiezingen moeten worden gehouden alvorens gesproken kan worden van een serieus te nemen medezeggenschapsraad.
Hoewel de rechter daarmee Arienne op een principieel punt in het gelijk stelde, was voor haar het resultaat uiteindelijk toch teleurstellend. De rechter vond namelijk ook dat Arienne betaald was op basis van de juiste werktijdfactor. Daarbij was het volgens hem te laat om na afloop van het dienstverband een discussie te openen over de vraag of zij voor dat salaris niet teveel uren had moeten werken. Oftewel: wie te lang wacht met het voorleggen van een probleem, loopt de kans dat de rechter het dralen afstraft.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.