• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

 

Havo-leerling bouwt app voor geschiedenisles

Timo Noordzee (17), leerling van het Rembrandt College in Veenendaal, bouwde de app 'Geschiedenis gids' ter voorbereiding van het examen havo-vwo. Zijn leerkrachten Nadine Ribbens en Kirsten Nijhof zijn enthousiast: "Weet je wel wat je gemáákt hebt?!"


Laat eens zien die app!
Timo: "Nou kijk: na het inloggen kun je bijvoorbeeld kiezen voor het leren van 'kenmerkende aspecten' van de geschiedenis. Die 'kenmerkende aspecten' zijn 49 zinnen die horen bij bepaalde tijdvakken. Bijvoorbeeld het aspect: 'De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa'. Die zinnen moet je bijna letterlijk kennen en je moet ze kunnen uitleggen. Ik ging op zoek of er een website of app bestond om die aspecten te leren, maar zoiets was er nog niet. Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan."

En hoe werkt je app dan?
"De app is verdeeld in categorieën. Momenteel zijn er de categorieën ‘kenmerkende aspecten’, ‘gebeurtenissen’ en ‘begrippen’. Elke categorie is weer onderverdeeld in verschillende methodes elke methode is een eigen manier van leren.
De eerste methode is altijd een overzicht van de leerstof, een soort digitaal boek. De tweede en derde methode verschillen per categorie. Soms is dat een meerkeuze-overhoring, soms een letterlijke overhoring zoals 'bij welk tijdvak hoort het kenmerkende aspect'? En bij gebeurtenissen kan je bijvoorbeeld kiezen voor een volgorde-overhoring. Wat kwam er bijvoorbeeld eerder: 'De crisis van het wereldkapitalisme' of 'De opkomst van de emancipatiebewegingen'? En na elke overhoring krijg je je resultaat te zien."

Dat heb je allemaal zelf geprogrammeerd?
"Ik ben al jaren bezig met programmeren, dat heb ik mezelf aangeleerd met Google en YouTube. Ik wilde eerst een computerprogramma maken voor het leren van de geschiedenisstof, maar mijn docent zei: joh, dat moet een app worden. Want die kunnen leerlingen op hun telefoon gebruiken, als ze in de bus of in de trein zitten. Dus dat heb ik gedaan. In het programma Unity, in de taal C# trouwens."

Hebben je leerkrachten je geholpen?
"Niet met programmeren, wel met de vakinhoud, de geschiedkundige content. En de rector heeft een persbericht geschreven en me in contact gebracht met een bedrijf dat educatieve software maakt. Daar mocht ik een dagje meelopen, en zij hebben we geholpen met de marketing."

Is je app al te downloaden?
"In de Playstore van Android wel. Daar is hij al 21 honderd keer gedownload. Bij Apple gaat het minder snel, daar controleren ze strenger. Ik kreeg bijvoorbeeld een melding dat er copyright zat op een afbeelding van Maarten Luther. Daar heb ik toen een andere afbeelding voor gezocht. De app is nu ook te downloaden uit de app-store van Apple, maar helaas niet meer op tijd voor het geschiedenisexamen."

Hoeveel geld houd je er aan over?
"De app is gratis, er is ook een premiumversie zonder reclame. Die kost geld.”

Wat ga je verder doen, volgend jaar?
"Begin komend schooljaar ga ik scholen benaderen om meer bekendheid voor deze app te krijgen. In de zomervakantie ga ik hem ook nog verder uitbouwen: ik wil er een game-element aan toevoegen.
Verder start ik volgend jaar aan de opleiding Games & interactie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Er was een zware toelatingsprocedure, één op de vier wordt toegelaten. Ik moest onder andere een portfolio inleveren en daar zit deze app in."

Wat is je droom?
"Na het afronden van deze opleiding wil ik mijn eigen bedrijf oprichten, een gamestudio. Ik hoop uiteindelijk een game te ontwikkelen die de hele wereld over gaat."

@B1:Timo Noordzee met aan weerszijden zijn leerkrachten Nadine Ribbens en Kirsten Nijhof: “Begin komend schooljaar ga ik scholen benaderen om meer bekendheid voor deze app te krijgen.”


{Apart kader}
‘Timo is een heel gewone leerling’
Nadine Ribbens: "Timo kwam bij me in het mentoruur en liet me zien wat hij aan het maken was. Ik ben meteen bij mijn collega binnengelopen: moet je nu eens kijken! Want ik wist meteen dat hier vraag naar was.
Die 49 'kenmerkeinde aspecten' van de geschiedenis zijn namelijk best lastig voor de leerlingen. Ze moeten die aspecten, die zijn opgesteld als 49 zinnen, soms letterlijk kennen. Als je tijdens het examen een 'confrontatie' een 'conflict' noemt, kan het je al punten kosten. Met een app kunnen leerlingen steeds tussendoor even oefenen en als je de stof maar vaak genoeg herhaalt, zit het zo in je hoofd."

Kirsten Nijhof: "Als docenten hebben we Timo wat geholpen met de geschiedkundige inhoud van de app. We hebben de app ook getest in klassen en dat leverde goede feedback op: hier zit een nog een spelfout en hoort dat plaatje wel bij die tekst? Timo schreef ook een bestandje waarmee wij heel makkelijk content naar hem konden uploaden.
Verder is Timo een heel gewone leerling. Niet om iets af te doen aan zijn prestatie, die is fantastisch, maar hier op school proberen we altijd creativiteit en cognitie met elkaar te verbinden. Er zijn dan ook meer leerlingen die iets creatief verzinnen om te leren. Hoewel, dat programmeren doet niemand hem na."

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.