• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

AOb groeit weer

Op 1 januari 2017 telde de AOb 81.463 leden, 862 minder dan het jaar daarvoor. Na de jaarwisseling is de AOb flink gaan stijgen. Na de onderwijsbeurs NOT schreven zich tegen de 900 leden in en die plus zette zich de afgelopen maanden door. Op 1 juni zal de ledenstand uitkomen boven de 83.500. Alleen tijdens de passend onderwijs actie in Amsterdam Arena, in maart 2012, groeide de AOb harder.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.