• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Rechtszaak dreigt tegen Engels in hoger onderwijs

Actiegroep Beter Onderwijs Nederland (BON) dreigt met een rechtszaak tegen de verengelsing van het onderwijs aan hogescholen en universiteiten.

“Alles moet maar in het Engels, tot aan de naambordjes aan toe”, zegt BON-woordvoerder Presley Bergen. BON wacht nog even de plannen van het nieuwe kabinet af, maar verwacht daar niet veel van.
Het hoger onderwijs verengelst snel. Als het roer niet omgaat, stapt BON naar de rechter. “Vaak wordt er in een groep met Nederlandse studenten en een Nederlandse docent Engels gesproken zonder dat er een buitenlander bijzit.”
Bergen heeft er geen problemen mee dat Engels op opleidingen bij wijze van uitzondering de voertaal is. Op de University Colleges bijvoorbeeld of op sommige technische opleidingen die al decennia lang in het Engels lesgeven.
Maar waarom moet dat ook op gewone opleidingen? Bergen: “Het Engels van de meeste docenten schiet tekort, studenten klagen daarover. Zelfs als er een native speaker voor de collegezaal staat, krijgen ze maar de helft van de inhoud mee. Studenten zeggen misschien niet dat hun eigen Engels slecht is, maar wel dat ze het Nederlands beter kunnen volgen.”

Werving
Moeten studenten dan geen Engels leren? Jawel, zegt Bergen, maar dan kun je beter docenten Engels aanstellen. Met Engelstalige opleidingen willen de hogescholen en universiteiten buitenlandse studenten werven. “Het zou andersom moeten zijn. Je moet pas in het Engels lesgeven als de buitenlandse studenten er zijn, je moet het niet doen om ze hierheen te halen.”
En de internationalisering die het kabinet belangrijk vindt? “Van alle Nederlandse studenten blijft 95 procent in Nederland werken. Engels is dus helemaal niet nodig.” Bergen is ook niet overtuigd van de economische voordelen van buitenlandse studenten. “Veruit de meesten gaan weer terug naar eigen land. Maar zelfs als ze wel geld zouden opleveren, dan nog moet je je eigen taal de voorkeur geven.”

Steun
Onderwijsminister Jet Bussemaker onderzoekt waarom scholen voor Engelstalige opleidingen hebben gekozen. Ze vindt het onacceptabel als het alleen uit commerciële overwegingen gebeurt. Ook in de Tweede Kamer krijgt BON steun.
Als het ervan komt, dan ziet BON de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. In de wet staat dat het onderwijs in principe in het Nederlands gegeven moet worden. (Hoger Onderwijspersbureau/KH)

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.