• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur J. van Aken 
  • Kort nieuws

 

Kort nieuws

Cao-hbo beschikbaar
De nieuwe cao 2017-2018 voor onderwijspersoneel in het hoger beroepsonderwijs (hbo) is beschikbaar. Deze cao loopt van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018. Half maart kwamen de cao-onderhandelaars van de AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, FvOv en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen tot een akkoord. Nu zijn de definitieve teksten uitgewerkt. Kijk op AOb.nl -> over uw sector -> hbo -> uw cao.

Scholen ontbinden iPad-contract
De vier basisscholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (Skom) gaan vooralsnog niet over op iPad-onderwijs. Het contract ter waarde van 150 duizend euro met de organisatie O4NT van Maurice de Hond (Steve Jobsscholen) is ontbonden. Dat gebeurde ‘in goed overleg’ schrijft Roland Sniekers, voorzitter van Skom, in een brief aan ouders. De reden is dat voor het bestuur de financiële consequenties op lange termijn onvoldoende inzichtelijk blijven. O4NT is de school tegemoet gekomen met de opzegtermijn.

‘Selectie studenten schiet tekort’
Het selecteren van studenten voor opleidingen als geneeskunde gaat verkeerd. Studenten worden soms afgewezen op één criterium en dat mag niet, waarschuwen het Landelijk Studenten Rechtsbureau en studentenorganisatie Iso. Opleidingen als geneeskunde mogen niet meer loten en moeten al hun studenten selecteren en daarbij minstens twee criteria in overweging nemen. Dat doen ze soms niet. Volgens het rechtsbureau laten verschillende instellingen studenten een kennistoets maken. Halen ze die niet, dan mogen ze niet door naar de volgende ronde. Dat is een afwijzing op één criterium. (HOP)

Migrantenjongeren zijn optimistisch
De toekomstverwachtingen van jongeren hangen vooral af van het opleidingsniveau van hun ouders. Etnische achtergrond speelt een kleinere rol, stellen onderzoekers van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).
Voor het onderzoek zijn bijna duizend jongeren tussen de 12 en 23 ondervraagd over ‘de ideeën die zij hebben over hun eigen toekomst’. Bijna de helft van hen heeft een migratieachtergrond.(HOP)

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.