• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Dekker weigerde subsidie ten onrechte

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs had de subsidie voor de Stichting Islamitisch Onderwijs in Amsterdam (Sio) niet bij voorbaat mogen weigeren. Dat heeft de Amsterdamse bestuursrechter half mei besloten.
Volgens de bestuursrechter had Sio nog geen aanvraag gedaan. Een school doet dat pas als huisvesting is gevonden. Dan stuurt de school een melding met een prognose over het leerlingaantal. Zonder die melding is er geen aanleiding om al een beslissing te nemen, volgens de rechter.
Het schoolbestuur gaat nu alsnog een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs om per 1 augustus 2017 te starten. Dekker heeft toegezegd daarop snel een besluit te nemen.
Sio wil een middelbare school voor mavo, havo en vwo beginnen in Amsterdam. Dekker ziet dat niet zitten, omdat een oud-bestuurslid openlijk op Facebook steun betuigde aan terreurgroep IS. Bovendien is de school een opvolger van een school die eerder problemen had met de onderwijskwaliteit en daarom moest sluiten. Ook de gemeente Amsterdam weigerde huisvesting te regelen. Na een lange procedure besloot de Raad van State dat de gemeente voor 1 augustus 2017 een gebouw moet vinden.


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.