• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Inholland maakt excuses

Het college van bestuur van Inholland heeft de medezeggenschapsraad (mr) excuses aangeboden werkwijze rondom het besluit te stoppen met de tweedegraads lerarenopleidingen. De mr heeft nog niet ingestemd met het voorgenomen besluit, maar Inholland verwees studenten al door naar andere scholen.
Alexander van Zijp, Inholland-persvoorlichter, bevestigt dat het een stap te snel was om de nieuwe studenten al door te sturen naar de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hogescholen hebben een zorgplicht voor studenten die per 1 mei staan ingeschreven.
De mr had moeten instemmen met het voorgenomen besluit te stoppen met de lerarenopleidingen, voordat de school dat plan mocht uitvoeren. “Nu werd de mr eigenlijk voor een voldongen feit geplaatst”, zegt AOb-rayonbestuurder Jan Dijkstra, die op de school onderhandelt over een sociaal plan. Mr-voorzitter Norbert Landers is blij met de excuses. “Nu gaan we naar de inhoudelijke kant van het voorstel kijken om een afweging te maken. We kijken naar financiële en maatschappelijke belangen. Bijvoorbeeld dat de lerarenopleiding Duits in Amsterdam zal verdwijnen.”
De mr kan het besluit van het college nog terugdraaien. Van Zijp: “Het bestuur heeft de instemming nodig, zo niet dan moeten de bestuursleden het besluit heroverwegen.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.