• blad nr 10
  • 3-6-2017
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Beloning

Hij zei het echt. Sander Dekker in het onderwijsdebat van 10 mei. De demissionair staatssecretaris voelt niets voor het gelijktrekken van de salarissen van basisschoolleraren en docenten voortgezet onderwijs. ‘Een klas met pubers, kinderen die wat ouder zijn, is ook weer net wat anders’, verklaarde Dekker. Het is een discussie die ook de opiniepagina’s van dit Onderwijsblad heeft bereikt. Docent Rob Brouwer heeft het over ‘erkende ongelijkheid’: de werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs mag vergelijkbaar zijn, het werkniveau is dat niet, schrijft hij. En dus hoeven de salarissen in beide sectoren niet worden gelijkgetrokken. Dat is een schop tegen het zere been van juf Dorien König. Met hetzelfde opleidingsniveau zou je hetzelfde moeten verdienen. ‘Specialist in het voortgezet onderwijs of generalist in het primair onderwijs: het is allebei complex’, betoogt ze.
Het staat mij tegen als mensen in het onderwijs elkaar op deze manier de maat gaan meten. Het moet geen wedstrijdje worden wie het zwaarder heeft. Laten we niet vergeten dat het ook gewoon leuk is, lesgeven. Kinderen op een hoger plan brengen. Ongeacht hun leeftijd.
Waardering moet natuurlijk in geld worden uitgedrukt, maar gelukkig constateert juf Dorien König ook: ‘Mijn beloning vind ik in een trots, blij of dankbaar gezicht van een kind.’ En columnist Wera de Lange wordt in dit nummer blij wanneer zij in haar les verbazing weet los te maken, wanneer ze leerlingen die het nut van het vak geschiedenis niet inzien, toch weet te prikkelen. Deze leraren laten zien wat het onderwijs is: ontegenzeglijk waardevol voor kinderen van álle leeftijden.

Lisette Douma, eindredacteur

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.