• blad nr 5
  • 18-3-2017
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

‘Kleuteropleiding was beter dan huidige pabo'

De vroegere kleuteropleiding Klos bereidde kleuterleraren veel beter voor op het werken in groep 1 en 2 dan de huidige pabo. Dat blijkt uit een online-enquête in opdracht van het CDA onder ruim 2800 kleuterleerkrachten.
Van de geënquêteerden hebben er iets meer dan duizend de Klos voltooid. Van deze groep was 97,7 procent het eens met de stelling dat deze vroegere opleiding hen goed heeft voorbereid op het werk in de kleuterklas. Kleuterleraren met een pabo-diploma zijn minder te spreken over hun opleiding. Bijna twee derde van deze groep vindt niet dat de pabo een goede voorbereiding is op het werken met kleuters. 92 procent van alle kleuterleraren wil graag een specialistische opleiding voor kleuters en andere jonge kinderen.
Een AOb-enquête had in 2009 een soortgelijke uitkomst: de pabo besteedt te weinig aandacht aan kleuteronderwijs en de Klos zou terug moeten komen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.