• blad nr 5
  • 18-3-2017
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Geen geld voor plannen gymonderwijs

Honderden miljoenen euro’s zijn nodig om vakleerkrachten op alle basisscholen drie lesuren gym te laten geven, zoals het kabinet wil. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs schreef eind vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer dat dit geld er nu niet is.
Het kabinet heeft de ambitie om de drie lesuren te laten geven door een bevoegde leerkracht. Dat kan een groepsleerkracht zijn met een gymbevoegdheid, maar ook een vakleerkracht die de academie voor lichamelijke opvoeding (alo) heeft gedaan.
Doelstelling voor het einde van dit jaar is dat alle basisschoolleerlingen minimaal twee lesuren per week gymles krijgen van een bevoegde docent. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema vindt dit streven niet genoeg en wil dat alleen vakleerkrachten deze gymlessen voor hun rekening nemen.
Volgens onderzoek van Regioplan en het Mulier Instituut kost het 167 miljoen euro als basisscholen vanaf 2021 twee uur gymles inroosteren waarbij 80 procent van de lessen door vakleraren wordt gegeven. Als leerlingen drie lesuren gym krijgen met altijd een vakleerkracht in de gymzaal, gaat het om 790 miljoen euro. In dat scenario zijn er 2200 nieuwe gymlokalen nodig en moeten de academies voor lichamelijke opvoeding 5800 extra vakleraren opleiden. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Dekker dat voor deze bedragen geen dekking is. ‘Waardoor nu geen nadere stappen ten aanzien van [de initiatiefnota van Heerema] kunnen worden gezet.’

Lees: ‘Basisscholen worstelen al meer dan tien jaar met gym’ op pagina 40.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.