• blad nr 5
  • 18-3-2017
  • auteur K. Hagen 
  • Kort nieuws

 

Kort nieuws

Asielkinderen doen het goed op school
Kinderen die in de jaren ’90 als vluchteling naar Nederland kwamen presteren beter op school dan hun Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse leeftijdsgenoten. Het CBS vergeleek de onderwijsprestaties van migranten die politiek asiel aanvroegen met de prestaties van migranten die om andere redenen, zoals werk of gezinshereniging, naar Nederland verhuisden. Het blijkt dat asielkinderen gemiddeld hogere Cito-scores halen, hogere schooladviezen krijgen en vaker op de havo of het vwo terechtkomen dan kinderen die in dezelfde periode met een andere reden naar Nederland kwamen. Het gaat dan vooral om Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse arbeidsmigranten.

Han Busker nieuwe FNV-voorzitter
Han Busker is 10 maart gekozen tot nieuwe voorzitter van de FNV. In een ledenraadpleging spraken bijna 75 duizend FNV-leden hun steun uit voor Busker. Het Ledenparlement het hoogste orgaan van de FNV heeft de voordracht bekrachtigd in Amsterdam. Busker: ‘Ik ben blij met de steun. Er valt veel te winnen voor de vakbond. Met meer dan een miljoen FNV-leden wil ik voor goede sociale zekerheid en echte banen knokken.’

Sprekers Lerarencongres gevraagd
Kun jij een workshop geven waar collega’s het een week later nog over hebben? Of heb je een inspirerend verhaal? Meld je dan voor 2 april aan voor het Lerarencongres als spreker. De organisatie, die bestaat uit leraren, ontvangt graag voorstellen voor inhoudelijke bijdragen. Op 6 en 7 oktober houdt de Onderwijscoöperatie, waar de AOb samen met andere bonden inzit, het Lerarencongres 2017 op Roc Midden Nederland in Amersfoort. Aanmelden kan via: lerarencongres.onderwijscooperatie.nl.

Toetsen en examens hbo beter op orde
Hogescholen hebben hun toetsen en examens steeds beter op orde en ze leren van elkaar, zegt Paul Rullmann, oud-bestuurder van de TU Delft. Rullmann is voorzitter van een commissie die in opdracht van de Vereniging Hogescholen de verbeteringen evalueerde die in de sector zijn doorgevoerd naar aanleiding van de grote problemen bij onder andere twee opleidingen van de Hogeschool Inholland.(HOP)

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.