• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur L. Verheggen 
  • Column

 

Verloren tijd

We kampen in verschillende sectoren met een lerarentekort. In het voortgezet onderwijs kennen we de tekortvakken al jaren, maar het primair onderwijs en het mbo volgen intussen ook: sectoren waarin onze oudere collega’s afzwaaien terwijl de aanwas uit de lerarenopleidingen stokt.
De AOb signaleert het al jaren en pleit al deze hele eeuw voor werkdrukverlaging, salarisverbetering en autonomie voor onderwijspersoneel om zo scholieren voor een loopbaan in het onderwijs te interesseren. Soms zien politieke partijen het licht: het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie besloot in 2007 tot de kostbare operatie 'Leerkracht'. Daarbij werden miljoenen vrijgemaakt voor leraren, oplopend tot 1,1 miljard euro. Er kwam een beter salaris en een salarisgebouw dat perspectief bood voor een loopbaan in de klas.
De feestvreugde was van korte duur: LeerKracht werd weliswaar voltooid, maar volgende kabinetten bevroren onderwijssalarissen voor zes jaar. De noodzakelijke extra investering in onderwijspersoneel werd daarmee volledig teniet gedaan.
Dus daar stonden we eind november weer. Bij EenVandaag lichtte ik een brandbrief toe. Daarin pleit de AOb voor een structurele extra investering van anderhalf miljard euro in onderwijspersoneel. Want de salarissen moeten omhoog, de werkdruk moet bestreden. In de studio schrok niemand van dat bedrag: ze hadden de feiten gezien: dit jaar hebben we duizend onvervulde vacatures in het primair onderwijs. Over vier jaar zijn dat er al vierduizend.
Geen tijd te verliezen dus. Helaas denkt PvdA-leider Samsom daar anders over. Die herhaalde daags na mijn oproep een pleidooi voor meer geld voor leraren. Tien procent salaris erbij en twintig procent werkdrukverlaging.
Prachtig, maar wel vier jaar te laat. Welke partij leverde de zittende minister van onderwijs? En welke regeringscoalitie juichte bij de afgelopen begroting over extra onderwijsmiljoenen terwijl uit de kleine lettertjes bleek dat er 200 miljoen euro zou worden bezuinigd? Juist. Ik zou maar wat graag willen dat Samsom zijn plannen omzet in daden. Maar door de prestaties uit het verleden lijkt dit verhaal voorlopig op verkiezingsretoriek. En daar is dit probleem echt te serieus voor.


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.