• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Pensioenpremie omhoog, geen indexatie

Pensioenfonds ABP verhoogt de premie in 2017 van 18,8 naar 21,1 procent en de pensioenen worden niet aangepast aan de prijsontwikkeling.
Het ABP noemt als belangrijkste redenen voor de stijging de lage rente en de verwachte rendementen de komende jaren. Een pensioenspaarder met een bruto salaris van 3.500 euro gaat in 2017 ongeveer 11 euro netto per maand meer pensioenpremie betalen. Werknemers betalen 30 procent van de premie en werkgevers 70 procent. Het kabinet trekt 330 miljoen euro uit om de werkgevers in het onderwijs en bij de overheid te compenseren voor de premiestijging. ABP kondigt aan dat de pensioenpremie de komende jaren verder zal stijgen, want het pensioenfonds noemt de premieverhoging ‘een eerste stap op weg naar een structureel hogere premie’.
Daarnaast kan ABP in 2017 niet indexeren, waardoor de pensioenen niet aangepast worden aan de prijsontwikkeling. ABP heeft aangekondigd dat indexatie waarschijnlijk de komende vijf jaar niet of nauwelijks mogelijk is. De oorzaak is de financiële situatie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad, die de verhouding weergeeft tussen de bezittingen en de (toekomstige) verplichtingen aan pensioenuitkeringen, is te laag.
Door de stijgende rente is de dekkingsgraad de afgelopen periode wel verbeterd en daardoor is de kans dat pensioenfondsen moeten korten afgenomen. Op dit moment ligt de beleidsdekkingsgraad op 92 procent. Eind december is het meetmoment: is de dekkingsgraad 90 procent of lager dan moet ABP de pensioenen in 2017 verlagen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.