• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Eén Commissie van beroep voor funderend onderwijs

Werknemers in het bijzonder primair en voortgezet onderwijs die het niet eens zijn besluiten van hun werkgever kunnen daartegen in beroep gaan. Vanaf 1 januari 2017 is er één landelijke Commissie van beroep voor het gehele funderend onderwijs.
Onder vorige cao’s waren er verschillende commissies van beroep voor de verschillende denominaties. In de huidige cao’s po en vo is besloten één landelijke Commissie van beroep in te stellen. Deze is ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen. “De aanleiding vormt de Wet werk en zekerheid (Wwz), waardoor het ontslagrecht op de schop ging en de wettelijke basis van de commissies van beroep is vervallen”, zegt Roswitha de Bekker, coördinator Commissies van beroep bij Stichting Onderwijsgeschillen. Commissies van beroep oordelen sindsdien niet over ontslagbesluiten. Daarover gaan, afhankelijk van de ontslaggrond, het UWV en de kantonrechter (voor het openbaar onderwijs de bestuursrechter).
“Werkgevers en werknemers in het primair en voortgezet onderwijs hebben in de nieuwe cao’s besloten de Commissie van beroep te handhaven en één landelijke Commissie van beroep voor het funderend onderwijs in te stellen”, vertelt De Bekker. De commissie oordeelt over disciplinaire maatregelen, schorsing, het onthouden van promotie, ongewenste overplaatsing en het onthouden van periodieke loonsverhoging. De uitspraken zijn in principe bindend, hoewel de stap naar de kantonrechter mogelijk is.
Daarnaast zijn er voor het bijzonder onderwijs commissies van beroep voor het mbo en voor het hbo. En het hbo heeft als enige onderwijssector besloten tot een sectorale ontslagcommissie, die oordeelt over ontslagbesluiten wegens bedrijfseconomische redenen.
Het openbaar onderwijs valt onder het ambtenarenrecht. Een werknemer tekent bezwaar aan bij het bevoegd gezag en kan daarna eventueel naar de bestuursrechter of de Centrale Raad van Beroep stappen. Voor ontslagzaken geldt de route via UWV of bestuursrechter. (JvA)

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.