• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

In het mbo worden klassen kleiner

Mbo-instellingen gaven in 2015 meer geld uit aan personeel in de klas dan het voorgaande jaar. De formatie docenten en instructeurs groeide tussen 2014 en 2015 met 11,8 procent. De scholen gaven in 2015 bijna 71 procent van hun hele budget uit aan personeel. Dat blijkt uit de benchmark mbo die accountantsbureau PWC samen met de werkgeversorganisatie Mbo-raad onlangs publiceerde.
Vorig jaar waren er 3438 voltijdbanen meer voor personeel in de klas dan in 2014. De benchmark voegt docenten en ‘direct onderwijsondersteunend personeel’ samen tot één categorie. Hun aandeel in de totale personeelsuitgaven steeg met een half procentpunt naar 83,1 procent.
De woordvoerder van de Mbo-raad laat weten dat het aantal studenten per docent is gedaald van 16,5 naar 15,3 en dat de toename van het onderwijzend personeel te maken heeft met het plan ‘Focus op vakmanschap’ waarbij het aantal lesuren steeg van 850 naar 1000 uur. De onderzoekers schrijven dat scholen alert moeten zijn op het studentaantal dat al sinds 2011 daalt.
De financiën in het mbo werden ook onder de loep genomen. In 2015 hield de mbo-sector 178,4 miljoen euro over. Volgens de onderzoekers komt dit door de late uitbetaling van de ‘kwaliteitsmiddelen’ om het onderwijs te verbeteren.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.