• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Klassen groter bij lerarentekort

Het lerarentekort kan worden opgelost door grotere klassen. Leraren krijgen er dan gemiddeld drie kinderen per klas bij, blijkt uit onderzoek van Centerdata.

Recent verschenen nieuwe ramingen over het lerarentekort. Op korte termijn liggen die niet veel hoger dan de eerder voorspelde vierduizend in 2020. Voor 2025 kan dat volgens onderzoeksbureau Centerdata oplopen tot 10 duizend als de economische groei van nu aanhoudt. Wel verschilt de vraag per regio, vooral in de Randstad blijven veel vacatures openstaan. In het basisonderwijs is de terugloop van pabo-afgestudeerden de grootste boosdoener, die ligt nu op de helft van 2007.
Speciaal voor het basisonderwijs keek Centerdata naar scenario’s om de tekorten te bestrijden. Zo kunnen scholen de klassen voller maken. Om het tekort weg te werken, moet de leerling-leraarratio met 15 procent toenemen, dat is drie kinderen extra per leraar.
Het kan verder zijn dat door de berichten over tekorten meer jongeren besluiten om naar de pabo te gaan. Als er elk jaar 10 procent meer studenten beginnen, zo beschrijft het tweede scenario, neemt het tekort af, maar niet voldoende om alle vacatures te vullen.
Een derde scenario bekijkt de mogelijkheid om meer pabo-afgestudeerden naar het onderwijs te lokken. Nu stroomt een flinke groep af naar andere sectoren. Maar zelfs als meer afgestudeerden daadwerkelijk in het basisonderwijs gaan werken, blijft er nog een flink tekort over.
In het voortgezet onderwijs schommelt het tekort aan bevoegde docenten de komende jaren tussen de vijfhonderd en duizend per jaar. Het gaat daarbij vooral om leraren voor de vakken Duits, informatica, natuurkunde, scheikunde, klassieke talen, wiskunde en Frans. In het mbo is het voor dezelfde vakken lastig mensen te vinden, maar Centerdata verwacht dat de problemen na 2018 afnemen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.