• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Nederlandse schoolprestaties gaan achteruit

De prestaties van Nederlandse scholieren in exacte vakken gaan achteruit. Dat blijkt uit twee internationale onderzoeken die de afgelopen maand zijn gepubliceerd.
Het driejaarlijkse Pisa-onderzoek naar de prestaties bij lezen, wiskunde en natuurwetenschappen, laat dalende prestaties zien in de mix van natuurkunde, scheikunde, techniek en biologie (het vak science in het buitenland).
Ook bij wiskunde daalden de Nederlandse prestaties fors.
Onbevoegde docenten voor de klas drukken volgens de Pisa-onderzoekers de prestaties. Nederland scoort op dat punt uitzonderlijk slecht.
Het eind november gepubliceerde wereldwijde Timms-onderzoek naar kennis van exacte vakken op de basisschool laat ook een dalende trend zien. Leerlingen in groep 6 rekenen minder goed dan drie jaar geleden. Ook zijn de prestaties gedaald voor wat in Nederland heet ‘natuur en techniek’.

Lees de analyse vanaf pagina 24: ‘Tekort aan bevoegden schaadt prestaties’

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.