• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Rechtszaak over beloning Artez

De slepende strijd over de beloning van een voormalig bestuurder bij kunstenhogeschool Artez verplaatst zich volgend jaar naar een nieuwe arena: de Amsterdamse rechtbank.
Minister Jet Bussemaker dwong vorig jaar managementbureau BoerCroon en voormalig interim-manager Gerben Eggink om samen 84 duizend euro terug te betalen aan Artez vanwege een door de Onderwijsinspectie vastgestelde overschrijding van de Wet normering topinkomens in 2013. In een zaak tegen Duo vechten ze die vordering aan. Een datum voor de behandeling was bij het afronden van dit blad nog niet vastgesteld.
De terugvordering was een primeur en kreeg vorig jaar de nodige media-aandacht. Maar het bedrag is door een vergissing een kleine 30 duizend euro te laag berekend, blijkt nu uit documenten die het Onderwijsblad opvroeg met de Wet openbaarheid van bestuur.
Van maart 2013 tot en met april 2014 huurde Artez Eggink in via bureau BoerCroon. In 2013 bracht het bureau 1900 euro per dag (ex btw) in rekening bij Artez. Eggink factureerde op zijn beurt 1300 euro per dag bij BoerCroon. In 2014 veranderde dat. Toen ontving het bureau een vast maandbedrag van ruim 23 duizend euro (ex. btw), waarvan ruim 16 duizend naar de interimmer ging.

Lees ook pagina 12 en verder in dit blad en kijk op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.