• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Kort nieuws

 

Kort nieuws

Rijke vmbo’ers vaker naar hbo
Vmbo’ers uit rijke gezinnen klimmen vaker op naar het hoger onderwijs dan die uit arme gezinnen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek volgde de onderwijsloopbaan van duizenden vmbo’ers en legde die naast het inkomen van hun ouders. 40 procent van de leerlingen uit gezinnen met een hoog inkomen bereikt het hbo, tegen 32 procent van de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. (HOP)

‘Noem mbo’ers ook studenten’
Schaf de termen laag- en hoogopgeleid af en doorbreek daarmee het negatieve imago van het beroepsonderwijs. Dit oppert de Nationale Denktank 2016 in een rapport dat vorige week aan het ministerie van Onderwijs is gepresenteerd.
Vaak wordt er gedacht dat jongeren niet goed genoeg zijn voor een hoger niveau. Daarom pleit de Denktank ervoor om de termen laag- en hoogopgeleid helemaal af te schaffen: die werken alleen maar stigmatiserend. En noem mbo-studenten dan ook gelijk studenten, in plaats van leerlingen. (HOP)

Continurooster
Steeds meer basisscholen voeren schooltijden in waarbij leerlingen hun boterhammen op school eten en ’s middags vroeger uit zijn. Nog maar de helft van de basisscholen hanteert een traditioneel rooster. In 2011-2012 was dat nog 77 procent. Dat blijkt uit een rapport van Duo Onderwijsonderzoek. De onderzoekers vroegen aan schooldirecteuren van scholen met traditionele schooltijden of ze overwegen over te stappen, 15 procent geeft aan dat ze dat waarschijnlijk of zeker zullen doen.

‘Investeer 1,5 miljard euro’
Er zijn forse investeringen nodig om leraren een beter salaris te bieden en om de werkdruk te verlagen. Want het aantal onvervulde vacatures neemt toe. Om te beginnen zou de overheid 1,5 miljard euro moeten investeren in onderwijs. Dat schrijft AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in een brief aan de Tweede Kamer. De AOb stelt voor om de laagste loonschalen in het primair en voortgezet onderwijs af te schaffen. Basisschoolleerkrachten moeten bovendien toegang hebben tot de hogere loonschalen, net als hun collega’s in het voortgezet onderwijs.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.