• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Miljoenen voor zorgleerlingen blijven liggen

Samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen anderhalf jaar 111 miljoen euro niet besteed. Die miljoenen waren bedoeld om zorgleerlingen extra te ondersteunen.

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 moeten scholen elk kind een onderwijsplek aanbieden en hebben ze een zorgplicht. Scholen werken daarom samen in een regionaal samenwerkingsverband en krijgen via het samenwerkingsverband geld om kinderen met bijvoorbeeld autisme of gedragsproblemen te ondersteunen.
Vorig jaar kregen die samenwerkingsverbanden 1,16 miljard euro. Uit een analyse van de jaarstukken over 2014 en 2015 blijkt nu dat veel geld is blijven liggen: 9 procent van het budget in het basisonderwijs is niet uitgegeven. In het voortgezet onderwijs gaat het om 10 procent.
‘Met dat geld hadden we heel wat kinderen kunnen helpen’, schreef staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs begin deze maand in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staat een overzicht van de uitgegeven budgetten per samenwerkingsverband. Daarin is te zien dat bij sommige samenwerkingsverbanden meer dan een kwart van het budget niet is uitgegeven. De Stichting Passend Primair onderwijs Delft gaf 28 procent van het budget niet uit. In het voortgezet onderwijs besteedde de Stichting SWV VO Waterland 39 procent niet. Hoewel Dekker wat reserve verstandig vindt, zijn deze buffers te fors. ‘Dit geld moet rollen. Het is er tenslotte voor de kinderen.’
De inspectie gaat in gesprek met de schoolbesturen. Ook komen er informatiebijeenkomsten over hoe jaarverslagen inhoudelijk beter kunnen. Waarom er reserves worden aangehouden, moet namelijk goed onderbouwd zijn in het jaarverslag. Dat gebeurt nu nog te vaak niet.
De staatssecretaris vindt passend onderwijs nog niet klaar. Zo wordt er op veel plekken nog onnodige bureaucratie ervaren, voelen lang niet alle leraren zich toegerust om passend onderwijs te geven en zijn er nog steeds 4200 kinderen die langer dan drie maanden thuiszitten.

Kijk op www.aob.nl/passendonderwijs voor een overzicht van alle samenwerkingsverbanden en de besteding van hun geld

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.