• blad nr 20
  • 17-12-2016
  • auteur J. Poortvliet 
  • Redactioneel

 

‘Passend onderwijs is niet te volgen’

De overheid verzamelt te weinig harde gegevens over passend onderwijs, concludeert de Onderwijsraad. Zo kan de regering de stelselwijziging niet goed monitoren.

Op dit moment kan niemand aangeven hoeveel leerlingen extra ondersteuning krijgen, wat die ondersteuning inhoudt en waar ze plaatsvindt, concludeert de Onderwijsraad.
In een reactie schrijft staatssecretaris Sander Dekker dat er nu eenmaal ‘geen goede uitspraken kunnen worden gedaan over het effect van passend onderwijs’, omdat ervoor gekozen is ‘anders naar leerlingen te kijken en ze niet langer te labelen’.
De Onderwijsraad signaleert meer problemen bij passend onderwijs. Zo differentiëren leraren nog te weinig. En moeten pabo’s meer aandacht besteden aan omgaan met verschillen. Tot nu toe doet slechts iets meer dan de helft van de pabo’s dat.
Ook vindt de Onderwijsraad dat samenwerkingsverbanden een dekkend aanbod in hun regio moeten regisseren en aanjagen. Dat gebeurt nog te weinig, ook omdat er belangenconflicten zijn. Bestuurders van samenwerkingsverbanden zijn doorgaans ook bestuurder van een scholenvereniging of -stichting in dezelfde regio.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.