• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur L. Verheggen 
  • Column

 

Knopen doorhakken

Op sociale media duiken na ieder groot besluit dat de AOb neemt wel een paar collega’s op die het niet met de gekozen route eens zijn en van ons verlangen dat we een ledenraadpleging uitschrijven.
Zo ook rond de debatten waarin is geregeld dat het beroep van leraar wettelijk wordt beschermd. Daar hebben we voor gestreden en we zijn dan ook blij met het resultaat waarin werkgevers geen rol spelen in het register dat als sluitstuk van de wet dient en wordt bewaakt door de beroepsgroep zelf.
Ik houd staande dat onze positie is gekozen na de zegen van onze vereniging en er dus sprake is van een democratisch genomen besluit. Per sector hebben we sectorraden en -besturen en als hoogste orgaan hebben we de Algemene Vergadering (AV). Deze beleidsorganen bestaan uit en worden gekozen door alle AOb-leden. Aan hen leggen we onze plannen voor en zij wegen die en vellen een oordeel.
Alle leden kunnen voorafgaand aan de AV in hun rayon meepraten over de koers die delegatieleden moeten varen als ze een oordeel vellen over dit soort plannen. Afwijkende meningen worden gewaardeerd en kunnen mogelijk de koers van onze bond veranderen.
Draagvlakenquêtes voeren we eigenlijk pas de laatste jaren uit, en vrijwel alleen bij concept-cao’s: vragen waar een ‘ja’ of een ‘nee’ op kan worden geantwoord, lenen zich er goed voor. Ofschoon sectorraden eigenlijk altijd de uitslag volgen, zijn ze daartoe niet verplicht: het is een advies aan de gekozen kaderleden.
Leden die vinden dat deze opzet achterhaald is, horen we graag. Zo blijven we scherp. Maar wie denkt dat de huidige bestuurscultuur niet van deze tijd is en echt iets wil veranderen, kan zich het beste melden bij de eerstvolgende vergadering in zijn of haar rayon. We staan open voor goede ideeën, maar de knopen worden doorgehakt door de mensen die zich inzetten in de vertegenwoordigende organen.
Liesbeth Verheggen, voorzitter AOb

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.