• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Subsidie voor betere verzuimaanpak

Het ziekteverzuim in het primair onderwijs lag vorig jaar ruim boven het landelijk gemiddelde. Het Vervangingsfonds stelt subsidie beschikbaar om schoolleiders te coachen bij de aanpak van verzuim.

De subsidieregeling Lerend Werken stelt budget beschikbaar voor ‘coaching on the job’, zoals het Vervangingsfonds het noemt. “Schoolleiders hoeven hun werkplek niet te verlaten voor professionalisering van hun verzuimaanpak”, verklaart Lieke Withagen, beleidsmedewerker bij het Vervangingsfonds. “De coach komt langs om samen te werken aan de individuele leervraag van de schoolleider. Het Vervangingsfonds wil er met Lerend Werken aan bijdragen het verzuim terug te dringen.
Schoolleiders zijn volgens Withagen cruciaal bij het voorkomen van en adequaat inspelen op verzuim. “Als schoolleiders signalen oppikken dat het niet goed gaat met iemand vinden ze het soms lastig daarover in gesprek te gaan. Ook vinden sommige leidinggevenden het moeilijk met een zieke werknemer te bespreken welke werkzaamheden iemand eventueel met aanpassingen nog wel kan uitvoeren.”
Een coach kan daarbij helpen door bijvoorbeeld gesprekstechnieken te trainen en te bespreken hoe je wet- en regelgeving in de praktijk brengt. Daarnaast kunnen schoolleiders die subsidie ontvangen, deelnemen aan een lerend netwerk en ervaringen uitwisselen met collega’s.”
Per coachingstraject vergoedt het Vervangingsfonds 80 procent van de kosten en per schoolleider is maximaal 2.500 euro beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot en met augustus 2018. (JvA)

Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum van de AOb. www.aob.nl -> service voor leden -> vragenformulier.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.