• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Bovenwettelijke uitkering verlengd tot Aow-leeftijd

De bovenwettelijke uitkering van werkloos onderwijspersoneel stopte bij 65 jaar, terwijl ze dan nog geen Aow ontvingen. Het inkomensgat dat zo ontstond is gerepareerd in de huidige cao’s.

Tekst Jaan van Aken Beeld Typetank
In het onderwijs hebben werknemers die werkloos raken recht op een hogere en langduriger ww-uitkering volgens de onderwijs-cao’s. Deze aanvulling op de wettelijke ww heet de bovenwettelijke ww-uitkering (bw-uitkering) en liep in de vorige cao’s tot 65 jaar, terwijl de Aow-leeftijd geleidelijk opschuift naar 67. De AOb wilde dit inkomensgat repareren.
Na een oproep van de AOb meldden zich een half jaar geleden drie- tot vierhonderd leden met een bw-uitkering. “Dit leidde tot druk op de cao-onderhandelingen en daaruit is een reparatie van de bw-uitkering gekomen”, vertelt Steven van Woerkens, juridisch medewerker bij de AOb. “In plaats van tot 65 jaar loopt die nu maximaal tot de Aow-leeftijd.”
WW-plus, de uitvoerder van de bw-uitkeringen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo, is bezig de verlenging door te voeren. Recht op verlenging geldt voor iedereen die op 30 juni en 1 juli 2016 een bw-uitkering ontving met een eindleeftijd van 65 jaar. “Reparatie van de uitkering vindt dit najaar automatisch plaats”, zegt Van Woerkens. “Mensen hoeven er niet om te vragen. We adviseren leden daarop te wachten. Mochten ze niks horen en menen wel onder de aangepaste regeling te vallen, dan is het advies contact te zoeken met WW-plus
Ook voor nieuwe uitkeringsgerechtigden, die na 1 juli 2016 werkloos raken, loopt de bw-uitkering nu maximaal tot de Aow-leeftijd. Een bw-uitkering moet een uitkeringsgerechtigde overigens zelf apart aanvragen naast de reguliere ww.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.