• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Neem geen ontslag tijdens ziekte

Annemieke heeft een burn-out als haar directeur voorstelt het dienstverband via een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Het is niet handig zo’n overeenkomst te tekenen als je ziek thuis zit.

Tekst Jacqueline van de Ruit, juridische dienst

Annemieke zit vijf maanden thuis met een burn-out als ze koffie gaat drinken op school. Haar directeur biedt haar aan met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Met een vaststellingsovereenkomst kan een dienstverband met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In eerste instantie heeft Annemieke veel moeite met de zakelijkheid van haar nieuwe leidinggevende. Vroeger waren er nooit klachten over haar manier van lesgeven. De laatste maanden echter steeds meer. Het lijkt alsof ze niets meer goed kan doen.
Annemieke werkt al dertig jaar in het onderwijs en geeft les aan groep 8 van een openbare school in het midden van het land. Elke dag ging ze met veel enthousiasme naar haar werk, maar ze merkte wel dat het haar de laatste tijd meer moeite kost. Door de vele veranderingen in het werk is ze in april ingestort.
Annemieke voelt zich flink ziek. Volgens de bedrijfsarts zal het nog even duren voor ze kan re-integreren. Daarom vindt ze de vaststellingsovereenkomst toch een mooi aanbod. Daarmee zou ze volgens haar directeur tot rust kunnen komen en leuke dingen doen. En de school kan dan een jongere leerkracht in haar plaats aannemen. Voor de zekerheid vraagt Annemieke de juridische dienst van de AOb of het voorstel van de directeur klopt.
De medewerker legt haar uit dat een werkgever en een werknemer in een vaststellingsovereenkomst afspreken onder welke voorwaarden ze uit elkaar gaan. Als in deze overeenkomst de juiste overwegingen zijn opgenomen, maakt de werknemer aanspraak op een ww-uitkering en een aanvullende en aansluitende bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Deze zogeheten Wopo-regeling is vastgelegd in de cao voor het primair onderwijs en geeft recht op een hogere en langduriger uitkering.
Er zijn een aantal voorwaarden: de werknemer moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en minimaal één keer per week solliciteren. Lukt dit door ziekte niet, dan wordt er geen ww-uitkering toegekend en geldt er evenmin recht op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Volgens het UWV is de werknemer dan namelijk ‘verwijtbaar werkloos’ omdat hij zelf ontslag neemt terwijl hij ziek is. Ook volgens de regels van de Ziektewet mag een zieke werknemer niet zelf ontslag nemen. In dat geval krijgt een werknemer geen ziektewetuitkering.
Annemieke zou dus noch ww en bovenwettelijke ww, noch een ziektewetuitkering ontvangen. Ze is blij dat ze de juridische dienst om advies heeft gevraagd. Haar directeur deed voorkomen alsof de bovenwettelijke werkloosheidsregeling een soort vroegpensioen was. Annemieke is als alleenstaande volledig afhankelijk van haar inkomen en kan uiteraard niet met het voorstel instemmen. De directeur is teleurgesteld, maar begrijpt haar beweegredenen.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.