• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

‘Gebruik inkomen voor verdeling achterstandsgeld’

Het inkomen van ouders is een goede basis voor de verdeling van achterstandsgeld aan basisscholen. Dat zegt onderwijssocioloog Paul Jungbluth in een interview met het Onderwijsblad.

Nu gebruikt de overheid het opleidingsniveau van ouders voor de verdeling van het zogenoemde achterstandsgeld. Het Onderwijsblad heeft berekend dat basisscholen vanaf 2010 100 miljoen euro hebben zien wegvloeien door veranderingen in de gewichtenregeling. Staatssecretaris Sander Dekker wil een nieuwe regeling in het schooljaar 2018-2019. Jungbluth hoopt dat er een simpele regeling komt, die scholen minder rompslomp oplevert.
Het gebruik van inkomensgegevens van de Belastingdienst vereenvoudigt de achterstandsregeling voor scholen volgens Jungbluth. “Die hoeven niet naar de administratieve rompslomp om te kijken.”
Paul Jungbluth was tot 2014 onderzoeker bij de Universiteit Maastricht en hield zich intensief bezig met achterstandskinderen in Zuid-Limburg. Hij liet zien dat de ene basisschool met een vergelijkbare groep leerlingen veel betere resultaten boekt dan de andere. “Het verschil tussen een zwakke en goede school is 7 toetspunten, twee niveaus meer of minder”, aldus Jungbluth.
Voor achterstandsleerlingen kan dat een flink lager schooladvies betekenen mavo in plaats van vwo ondanks hun mogelijkheden. “Het moet in de basisschool gebeuren”, zegt Jungbluth. “Daar ligt de basis voor verdere onderwijskansen.”
“Als ik kijk naar de ervaringen met het project in Zuid-Limburg, dan zou ik willen pleiten om het inkomen te gebruiken”, zegt Jungbluth. “Misschien is het politiek moeilijk te verkopen dat het inkomen kansen van kinderen bepaalt, maar het is wetenschappelijk verantwoord. En simpel. Nu moeten scholen een onmogelijke administratie bijhouden over het opleidingsniveau. Een ander vaak genoemd alternatief is het IQ testen, maar ook dat levert veel werk op en is hoogst discutabel. Wanneer je de belastinggegevens gebruikt, kunnen die anoniem, zonder dat de school daartussen zit, bepalen of een school in aanmerking komt voor achterstandsgelden. Dat zorgt ook voor een eerlijkere verdeling over het land. Er is één ding enorm misgegaan bij de veranderingen van de gewichtenregeling: het budget dat bij de oude regeling hoorde is niet bij onderwijs gebleven.”

Lees vanaf pagina 12 het artikel ‘Verdwenen achterstandsgeld moet terugkomen’

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.