• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur J. Poortvliet 
  • Redactioneel

 

Zwakke scholen

Het aantal zwakke scholen in Nederland blijft dalen, aldus recente cijfers van de Onderwijsinspectie. De provincie Zeeland telde op het peilmoment zelfs nul zwakke of zeer zwakke basisscholen. Landelijk is het percentage zwakke en zeer zwakke basisscholen verder afgenomen naar 1,9 procent, dat zijn ongeveer 123 scholen. In 2011 was nog 4,4 procent zwak of zeer zwak. Het ging toen om zo’n 354 scholen.
Ook de andere sectoren doen het weer beter. Op 1 september 2016 voldoet 95,7 procent van de middelbare scholen aan de inspectienormen. In 2011 was dat 88,9 procent. Vooral het speciaal onderwijs (so) en het speciaal basisonderwijs (sbo) hebben enorme sprongen gemaakt. Na een kleine stijging in 2015 komen ze nu op de laagste percentages ooit: 3,9 procent zwak of zeer zwak in het so, en 0,7 procent in het sbo.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.